Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 22.06.2022

Litigiu privind funcționarii publici (Legea nr. 188/1999)

Hotărâre - 25.05.2022

Anulare act administrativ – Dispoziția Primarului de încadrare personal contractual

Hotărâre - 01.04.2022

Recurs. Termenul de 30 de zile pentru emiterea dispoziției de imputare împotriva unui funcționar public nu poate fi întrerupt, suspendat ori prelungit decât în condițiile legii

Hotărâre - 21.01.2022

Recurs. Cererea formulată în temeiul art. 24 din Legea nr. 554/2004, pentru aplicarea unei amenzi conducătorului comunei, se judecă în contradictoriu cu persoana fizică ce a deținut/deține această calitate

Hotărâre - 03.12.2021

Recurs. Interpretarea dispozițiilor legale ce prevăd interdicția revocării din funcție a viceprimarului, cu referire la calculul perioadei de 6 luni anterioară expirării mandatului

Hotărâre - 05.11.2021

Recurs. Posibilitatea transformării postului de natură contractuală din structura autorității publice în funcție publică de execuție

Hotărâre - 07.10.2021

Litigiu privind funcționarii publici. Acordare indemnizație de hrană și indemnizație de vacanță pentru funcționari publici din primării

Decizie - 26.09.2019

Formularea unei plângeri la Primăria comunei, împotriva dispoziției emise de către primar, înăuntrul termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia, echivalează cu respectarea dispozițiilor legale impuse în acest sens

Decizie - 07.06.2019

Recurs. Obligaţia de a stabili salariul de bază al unui secretar de comună sub nivelul indemnizaţiei viceprimarului

Decizie - 06.03.2019

Refuz acordare ajutor social

Decizie - 13.02.2019

Litigiu privind funcţionarii publici

Decizie - 18.06.2018

Obligaţie de a face. Obligarea Primăriei la emiterea avizului favorabil în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru executarea unui branşament de gaz la un imobil

Decizie - 07.05.2018

Anulare dispoziţie emisă de primar. Drepturi salariale ale funcţionarilor publici din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale

Decizie - 15.11.2017

Anulare act emis de autorităţile publice locale. Procedură de alegere viceprimar

Decizie - 03.03.2017

Obligaţia de a face. Constatarea încetării mandatului de consilier local ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe ale cărui liste a fost ales

Decizie - 27.11.2015

Recurs. Anulare înstiintare de plata emisa de Primarie

Decizie - 04.04.2013

Legea nr. 10/2001. Notificare soluţionată de Primar prin două dispoziţii total diferite.

Decizie - 04.12.2008

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PREMII ŞI SPORURI – FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ. -art. 3041, 306, 312 Cod procedură civilă; -Legea 154/1998; -Legea 393/2004; -Legea 263/2005.