Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 28.06.2019

Camera Preliminară. Neregularitatea rechizitoriului. Nelegalitatea dispunerii efectuării unor constatări tehnico-ştiinţifice. Consecințe. Încălcarea dreptului la apărare. Natura proceselor verbale încheiate de către organele fiscale la cererea procurorulu

Sentinţă penală - 14.06.2019

Mandat european de arestare care nu conţine datele prevăzute de art. 8 alin. 1 lit. e din decizia-cadru şi nici nu a fost emis conform formularului prevăzut în Anexa I a Deciziei-cadru 2002/584/JAI în vers. cons., ca urmare a Deciziei-cadru 2009/299/JAI

Decizie - 05.06.2019

Fals în declarații. Tipicitate

Decizie - 29.05.2019

Comiterea, în cadrul termenului de supraveghere, a unei infracțiuni descoperite până la împlinirea termenului. Adăugarea pedepsei amenzii aplicate pentru cea de-a doua infracțiune, la pedeapsa închisorii aplicate pentru prima infracțiune. Nelegalitate.

Sentinţă penală - 24.05.2019

Recunoaşterea şi executarea hot. Jud. pronunţate în alte state membre ale UE, în cazul în care persoana condamnată se află în România. Titularul sesizării curţii de apel în vederea recunoaşterii şi executării hot. de condamnare pronunţată în alt stat memb

Decizie - 21.05.2019

Unitate legală sau naturală de infracţiuni şi pluralitate de infracţiuni. Distincţii

Decizie - 25.04.2019

Calculul termenului de apel. Consecințe asupra naturii pluralității de infracțiuni. Deducerea perioadei deja executate din măsura educativă a internării într-un centru educativ

Decizie - 25.04.2019

Conducerea unui autovehicul cu permis de conducere provizoriu emis în altă țară. Încadrare juridică

Decizie - 04.04.2019

Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Lăsarea nesoluționată a laturii civile a cauzei. Dreptul la un proces echitabil. Exercitarea acţiunii civile în procesul penal. Dreptul de opţiune al persoanei vătămate

Sentinţă penală - 29.03.2019

. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, a ordonanţelor penale şi a actelor judiciare în relaţia cu statele terţe. Motivul de refuz prevăzut de art. 136 alin. 2 lit. j teza I din Legea nr. 302/2004 republicată

Decizie - 19.03.2019

Achitarea pretenţiilor părții civile de către inculpat până la primul termen de judecată. Reţinerea circumstanţei atenuante judiciare generale, prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. a Cod Penal, alături de circumstanța atenuantă legală specială

Decizie - 19.03.2019

a) Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Extinderea urmăririi penale pentru alte acte materiale în cadrul procedurii speciale a sesizării cu acordul de recunoaștere a vinovăției. Consecinţe.b) Scopul termenului de 5 zile reglementat de art. 484 alin.1 CPP

Decizie - 21.02.2019

Neglijență în serviciu. Lipsa trăsăturii esenţiale a tipicității obiective. Achitare

Decizie - 21.02.2019

Evaziune fiscală. Substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală. Elemente constitutive

Sentinţă penală - 15.02.2019

Mandat european de arestare. Motive opţionale de refuz al executării. Persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusă unei proceduri penale în România pentru aceeaşi faptă care a motivat mandatul european de arestare

Decizie - 13.02.2019

Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Eroare materială privind încadrarea juridică a infracţiunii inserată în acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Posibilitatea remedierii erorii în termenul de 5 zile reglementat de art. 484 alin. 1 C.pr.pen.

Decizie - 31.01.2019

Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Elemente constitutive. Distincţia între faptele incriminate de art. 335 alin. 1 şi art. 335 alin. 2 C. pen.

Decizie - 23.01.2019

Utilizarea în aceleaşi împrejurări a trei înscrisuri oficiale falsificate. Unitate legală sau naturală de infracţiuni ori pluralitate de infracţiuni

Decizie - 15.03.2018

Respingerea acţiunii civile formulată de către persoana care s-a subrogat în toate drepturile asiguratului

Decizie - 06.03.2018

Răspunderea materială a primarului. Condiții.