Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.12.2019

Infracțiunea de trafic de persoane. Neaudierea minorilor, victime ale traficului de persoane în cursul urmăririi penale. Consecințe sub aspect probator

Hotărâre - 23.12.2019

Arestul la domiciliu. Conţinut. Permisiunea acordată inculpatului de a părăsi domiciliu pe o perioadă determinată şi de a se deplasa în statul al cărui cetăţean este în vederea efectuării unor investigaţii medicale

Decizie - 28.11.2019

Prescripția specială a răspunderii penale. Efectele juridice ale art. 155 alin. 1 și 4 Cod penal, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018

Decizie - 12.11.2019

Legitima apărare. Neîndeplinirea condiției existentei unui atac direct. Consecințe juridice

Decizie - 24.10.2019

Litigii cu profesioniști. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei în primă instanţă şi calificarea juridică a contractului dintre părţi de către instanţa de apel.

Sentinţă penală - 04.10.2019

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în alte state membre ale Uniunii Europene, în cazul în care persoana condamnată se află în România. Motive de nerecunoaștere și neexecutare. Judecata in absentia

Decizie - 03.10.2019

Infracțiunea de distrugere. Lipsa descrierii detaliate a acuzației aduse inculpatului. Consecințe juridice

Decizie - 26.09.2019

Redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii în lipsa persoanei condamnate. Scop. Condiţii

Hotărâre - 28.06.2019

Camera Preliminară. Neregularitatea rechizitoriului. Nelegalitatea dispunerii efectuării unor constatări tehnico-ştiinţifice. Consecințe. Încălcarea dreptului la apărare. Natura proceselor verbale încheiate de către organele fiscale la cererea procurorulu

Sentinţă penală - 14.06.2019

Mandat european de arestare care nu conţine datele prevăzute de art. 8 alin. 1 lit. e din decizia-cadru şi nici nu a fost emis conform formularului prevăzut în Anexa I a Deciziei-cadru 2002/584/JAI în vers. cons., ca urmare a Deciziei-cadru 2009/299/JAI

Decizie - 05.06.2019

Fals în declarații. Tipicitate

Decizie - 30.05.2019

2.Insolvență. Angajare răspundere personală patrimonială a administratorului statutar al societăţii debitoare

Decizie - 29.05.2019

Comiterea, în cadrul termenului de supraveghere, a unei infracțiuni descoperite până la împlinirea termenului. Adăugarea pedepsei amenzii aplicate pentru cea de-a doua infracțiune, la pedeapsa închisorii aplicate pentru prima infracțiune. Nelegalitate.

Decizie - 29.05.2019

Litigii cu profesioniști. Clauze abuzive. Analiza clauzelor referitoare la comisionul de cordare credit, respectiv de administrare din perspectiva caracterului clar și inteligibil al clauzelor.

Sentinţă penală - 24.05.2019

Recunoaşterea şi executarea hot. Jud. pronunţate în alte state membre ale UE, în cazul în care persoana condamnată se află în România. Titularul sesizării curţii de apel în vederea recunoaşterii şi executării hot. de condamnare pronunţată în alt stat memb

Decizie - 21.05.2019

Unitate legală sau naturală de infracţiuni şi pluralitate de infracţiuni. Distincţii

Decizie - 08.05.2019

4.Litigii cu profesioniști. Contract de credit bancar. Repere în aplicarea teoriei impreviziunii. Distincţia dintre riscul inerent contractului şi riscul supraadăugat.

Decizie - 25.04.2019

Calculul termenului de apel. Consecințe asupra naturii pluralității de infracțiuni. Deducerea perioadei deja executate din măsura educativă a internării într-un centru educativ

Decizie - 25.04.2019

Conducerea unui autovehicul cu permis de conducere provizoriu emis în altă țară. Încadrare juridică

Decizie - 04.04.2019

Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Lăsarea nesoluționată a laturii civile a cauzei. Dreptul la un proces echitabil. Exercitarea acţiunii civile în procesul penal. Dreptul de opţiune al persoanei vătămate