Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 04.05.2021

Fond funciar; constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate emis în baza Legii 18/1991

Sentinţă civilă - 03.03.2021

Plângere contravenţională

Sentinţă civilă - 24.03.2020

Grăniţuire, răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat proprietarului fondului învecinat

Sentinţă civilă - 24.03.2020

Răspunderea asigurătorului de răspundere civilă auto RCA pentru avarierea sau distrugerea de bunuri, în cazul în care răspunzător de producerea accidentului este o altă persoană decât asiguratul – reglementată de Legea nr.136/1995 ( în vigoare la data înc

Sentinţă civilă - 22.10.2019

Fond funciar – acţiune în constatarea dreptului de proprietate – teren intravilan, aferent casei de locuit

Sentinţă civilă - 09.10.2019

Obligare plată servicii în cazul în care a vândut imobilul şi nu a reziliat contractul prestări servicii

Sentinţă penală - 09.04.2019

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 03.04.2019

Prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea contravenţională

Sentinţă civilă - 26.02.2019

Fond Funciar

Sentinţă civilă - 26.02.2019

Uzucapiune; întreruperea termenului prescripţiei achizitive.

Sentinţă civilă - 04.01.2019

Contestaţie la executare. Instanţa a constatat caracterul abuziv al clauzei prezentată la pct.F din contractul de credit, clauză ce prevedea un comision pentru serviciul de gestionare la domiciliu al creditului

Sentinţă civilă - 28.11.2018

Constatare nulitate absolută parţială titlu proprietate

Sentinţă civilă - 23.07.2018

Acţiune anulare clauze abuzive din contractele de credit

Sentinţă civilă - 23.07.2018

Contestaţie la executare, anulare clauze abuzive din contractul de credit ce constituie titlu executoriu

Sentinţă civilă - 03.04.2018

Obligaţia de a face; servitutea referitoare la distanţa plantaţiilor faţă de proprietatea învecinată şi picătura ştreşinilor

Sentinţă civilă - 27.02.2018

Constatare nulitate titlu de proprietate emis în baza legilor fondului funciar – condiţii

Hotărâre - 13.02.2018

Cerere validare poprire – condiţii de admisibilitate

Sentinţă civilă - 07.02.2018

Răspundere civilă delictuală

Sentinţă civilă - 06.12.2017

Plângere respinsă – Lg.61/91

Sentinţă civilă - 04.10.2017

Contestaţie la executare. Reducere cheltuieli executare