Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 21.09.2021

Apel. Obligație de a face

Decizie - 08.10.2020

Acțiune în anulare a hotărârii AGA. Încălcare drept de informare membri AGA

Decizie - 06.11.2019

Plângere împotriva rezoluției directorului ORC

Decizie - 13.05.2019

Informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor la informaţiile de interes public. Informații referitoare la date cu caracter personal

Decizie - 01.02.2017

Informaţii de interes public

Decizie - 08.06.2016

obligaţie de a face daune morale

Decizie - 20.05.2016

Încălcarea principiului publicităţii şedinţei de judecată - motiv de nulitate absolută

Decizie - 03.06.2015

Încalcarea principiului publicitatii sedintei de judecata

Decizie - 05.09.2011

Informatii de interes public..

Decizie - 09.05.2011

Informatii de interes public. Notiune. Informatii exceptate de la accesul liber al cetatenilor.

Decizie - 12.10.2010

Public

Decizie - 18.02.2010

Partid politic. Subiect de drept în acţiunile în contencios administrativ privind apărarea unui interes legitim public.

Decizie - 21.01.2010

Publicitatea şedinţei.

Decizie - 03.07.2009

JUDECAREA CAUZEI ÎN CARE INCULPATUL A FOST TRIMIS ÎN JUDECATĂ ATÂT PENTRU SĂVÂRŞIREA UNEIA DINTRE INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART. 13, RESPECTIV, ART. 18 DIN LEGEA NR. 678/2001, CÂT ŞI PENTRU ALTE INFRACŢIUNI. PUBLICITATEA ŞEDINŢEI DE JUDECATĂ

Decizie - 23.04.2009

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC. -art. 1, 2 lit., 12 lit.d din Legea 544/2001; -art. 3041, 312 Cod procedură civilă;

Decizie - 07.07.2008

Fara titlu

Decizie - 23.04.2008

Publicitatea şedinţei în care se judecă inculpaţi minori cu inculpaţi majori. Consecinţa nerespectării acestei reguli.

Decizie - 13.03.2008

Potrivit prevederilor art. 90 din Legea 31/1990 republicată, acţiunile în anularea hotărârilor AGA se judecă în camera de consiliu, aceasta fiind o regula derogatorie de la regula generala prevăzută de art. 121 Cod de procedură civilă potrivit căreia...

Decizie - 03.07.2007

Publicitatea şedinţei de judecată. Nulitate absolută.

Decizie - 06.11.2006

PUBLICITATE IMOBILIARĂ. RECTIFICARE DE CARTE FUNCIARĂ. CONDIŢII.