Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.06.2020

Respingere apel în materia litigii cu profesioniştii având ca obiect pretenţii

Decizie - 20.12.2018

Netemeinicia acţiunii în materie de succesiune având ca obiect stabilirea calităţii de moştenitor şi a masei succesorale rămase de pe urma defunctului, promovată de recurenta-reclamantă pe calea unei acţiuni oblice, derivă din faptul că, la momentul intro

Decizie - 19.12.2018

Apel-Contestaţie la executare împotriva unei executări silite întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 207/2015

Decizie - 12.12.2018

Consecinţele neacceptării moştenirii în termenul de opţiune succesorală, prevăzut de art. 1103 C.civ., respectiv 1 an de la data decesului

Decizie - 28.11.2018

Acţiune pentru ocrotirea majorului pus sub interdicţie judecătorească având ca obiect îndepărtarea tutorelui şi desemnarea în această calitate a unei alte persoane. Admitere în parte, după rejudecarea în apel

Decizie - 22.11.2018

Promovare cerere de revizuire şi contestaţie în anulare împotriva deciziei din apel prin care s-a admis excepţia insuficientei timbrări. Contestaţie în anulare respinsă ca tardiv introdusă. Revizuire respinsă ca inadmisibilă.

Decizie - 02.11.2018

Ordonanţă preşedinţială având ca obiect suspendarea măsurii complementare dispuse prin procesul-verbal de contravenţie întocmit în temeiul OUG nr. 50/2010. Respingere.

Decizie - 02.11.2018

Apel împotriva soluţiei de respingere a cererii având ca obiect contestaţie creditor Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Respingere apel ca neîntemeiat

Decizie - 16.10.2018

Apeluri civile în materia fondului funciar

Decizie - 02.10.2018

Constatarea prescripţiei dreptului intimatei de a cere şi obţine executarea silită împotriva recurentului contestator

Decizie - 28.09.2018

Acţiune în răspundere civilă delictuală promovată în temeiul Legii nr. 136/1995

Decizie - 20.09.2018

Contestaţie în anulare împotriva deciziei prin care instanţa de control judiciar a admis excepţie netimbrării apelului

Decizie - 08.08.2018

Ordin de protectie menţinut, în parte, de către instanţa de control judiciar

Decizie - 23.07.2018

Stabilire domiciliu minor. Soluţie modificată de instanţa de control judiciar, în urma admiterii apelului

Decizie - 04.07.2018

Modificarea, în parte, a programului de vizitare a minorei de către tată, după admiterea apelului

Decizie - 08.06.2018

Admiterea de către instanţa de fond a unei cereri având ca obiect întoarcerea executării silite. Soluţie menţinută în apel.

Decizie - 30.05.2018

Plangere contravenţională. Apel. Contravenţii prevăzute şi sancţionate de art. 10 lit. g), raportat la art. 11 alin. (1) lit. a) pct. (i) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, resp

Decizie - 27.04.2018

Prestaţie tabulară

Decizie - 27.04.2018

Drept civil. Prestaţie tabulară. Antecontract. Data înscrisului. Interpretarea clauzelor în contractul de vânzare-cumpărare

Decizie - 23.03.2018

Proces verbal de contravenţie în domeniul circulaţiei pe drumurile publice încheiat de un organ necompetent, împrejurare faţă de care instanţa de apel a dispus anularea actului de sancţionare