Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 23.06.2022

Recurs. Estimarea bazei de impozitare, în situația în care nu poate determina situația fiscală corectă

Hotărâre - 25.05.2022

Contestație act administrativ fiscal – Decizie de impunere impozit pe profit

Decizie - 09.05.2022

Refacerea inspecţiei fiscale şi incidenţa prescripţiei faţă de dispoziţiile art. 129 C. pr. fiscală şi art. 279 alin. 7 C. pr. fiscală Aplicabilitatea dispoziţiilor legale noi

Sentinţă civilă - 19.04.2022

TVA şi impozit pe profit

Decizie - 07.03.2022

Viciile de formă a unor facturi și dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată

Hotărâre - 19.01.2022

Anulare act administrativ-fiscal

Decizie - 28.05.2021

Refuzul dreptului de deducere TVA. Obligaţiile organului fiscal

Decizie - 24.02.2021

Ajustare TVA. Realitatea operaţiunii. Art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Decizie - 15.01.2021

Recurs. Efectele nulității deciziei de impunere asupra cererii de rambursare a TVA-ului stabilit prin acea decizie

Decizie - 16.12.2020

TVA. Exercitarea dreptului de deducere. Servicii de consultanţă juridică care au fost efectiv prestate, dar care nu sunt destinate utilizării în folosul operațiunilor taxabile de către reclamanta Întreprindere individuală.

Decizie - 09.12.2020

Evaziune fiscală. Neîntrunirea standardului probei dincolo de orice îndoială rezonabilă cu privire la acuzațiile formulate de parchet în raport de jurisprudența CJUE

Decizie - 02.12.2020

DREPT FISCAL. Anulare act administrativ-fiscal. Decizie de instituire măsuri asigurătorii

Decizie - 14.10.2020

Condiții de deducere a TVA. Obligaţia de a prezenta documente justificative din care să rezulte că achizițiile au fost în folosul operațiunilor taxabile şi în beneficiul contribuabilului, art. 145 şi 146 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Sentinţă civilă - 14.08.2020

Decizie de impunere.Impozitele şi c.a.s.datorate de angajator pt veniturile realizate de salariaţi detaşaţi în Danemarca. Incadrarea/neîncadrarea salopetelor de lucru în noţiunea de echipament de protecţie

Hotărâre - 11.08.2020

Desființarea cu trimitere spre rejudecare sub aspectul laturii civile a cauzei față de lipsa de motivare a soluției pronunțate de prima instanță, de absența analizei vreuneia dintre apărările formulate de inculpat cu privire la latura civilă

Hotărâre - 01.07.2020

Scutire de la plata TVA. Cheltuieli efectuate pentru edificarea unei construcții pe terenul proprietatea altei persoane. Lipsa dovedirii realității efectuării unor cheltuieli.

Decizie - 11.06.2020

Colectare T.V.A.

Hotărâre - 27.05.2020

Contestaţie fiscală. Aplicarea unor prevederi comunitare neinvocate cu consecința înlăturării chiar a dispozițiilor legale invocate de contestator. Nelegalitate.

Decizie - 10.03.2020

Litigii cu profesionişti. Acțiune în răspundere civilă contractuală. Prescripția dreptului material la acțiune. Conținutul contractului (temeiul juridic al cererii). Fapta ilicită. Culpa. Temeinicia acțiunii

Decizie - 28.02.2020

Deductibilitate TVA. Principiului neutralității TVA