Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 11.08.2020

Desființarea cu trimitere spre rejudecare sub aspectul laturii civile a cauzei față de lipsa de motivare a soluției pronunțate de prima instanță, de absența analizei vreuneia dintre apărările formulate de inculpat cu privire la latura civilă

Decizie - 11.06.2020

Colectare T.V.A.

Decizie - 10.03.2020

Litigii cu profesionişti. Acțiune în răspundere civilă contractuală. Prescripția dreptului material la acțiune. Conținutul contractului (temeiul juridic al cererii). Fapta ilicită. Culpa. Temeinicia acțiunii

Decizie - 28.02.2020

Deductibilitate TVA. Principiului neutralității TVA

Decizie - 11.11.2019

Rambursare TVA. Inadmisibilitate acţiune în absenţa parcurgerii procedurii reglementate de Codul de procedură fiscală

Decizie - 07.11.2019

Contribuabil inactiv. Posibilitatea de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate de la un astfel de contribuabil

Decizie - 26.09.2019

Derularea în paralel a două proceduri pentru stabilirea obligaţiilor fiscale

Sentinţă civilă - 19.09.2019

drept de deducere TVA

Decizie - 10.06.2019

Contestaţie împotriva Deciziei de impunere cu privire taxa pe valoarea adăugată

Decizie - 14.02.2019

Caracterul fictiv sau real al tranzacțiilor

Decizie - 01.02.2019

Anulare act administrativ emis de DGFP. Principiul neutralității TVA ului

Decizie - 29.01.2019

Acţiune în constatarea nulităţii absolute parţiale, în principal, iar în subsidiar a nulităţii relative parţiale, a mai multor contracte de vânzare - cumpărare terenuri

Decizie - 03.12.2018

Anulare decizie de impunere emisă de organul fiscal

Decizie - 19.11.2018

Decizie de impunere. Neacordarea dreptului de deducere TVA. Principiul esenţial al neutralității TVA impune ca deducerea taxei să fie acordată dacă cerințele de fond sunt îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de formă au fost omise

Decizie - 05.11.2018

Decizie de impunere. Neacordarea dreptului de deducere TVA. Refuzul acordării dreptului de deducere poate apărea doar în două situații

Decizie - 02.11.2018

Anulare decizie de instituire măsuri asigurătorii

Decizie - 24.09.2018

TVA din tranzacţii efectuate cu contribuabili inactivi. Formularea unei acţiuni directe în pretenţii în lipsa contestării deciziei de impunere în instanță. Invocarea dreptului comunitar.

Hotărâre - 25.06.2018

Decizie impunere privind obligații fiscale suplimentare. Relevanța stabilirii întinderii prejudiciului în cursul procesului penal.

Decizie - 19.06.2018

Creanță fiscală. Modalitatea de calcul a termenului de prescripție.

Decizie - 08.06.2018

Decizie de impunere. Nerambursare TVA pentru sume privind operațiuni efectuate într-o perioadă anterioară perioadei de verificare, supuse unei inspecții fiscale precedente. Principiul unicității inspecției fiscale. Hotărâre CJUE de interpretare a reglemen