Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 22.09.2022

Acţiunea civilă. Omisiunea instanţei de a acorda dobânda legală solicitată de partea civilă. Data de la care curge dobânda legală

Decizie - 21.06.2022

Anulare decizie excludere din partid

Decizie - 21.06.2022

OUG 195/2002. Anulare proces-verbal de contravenție.

Decizie - 23.05.2022

Sancțiunea respingerii ca tardivă a plângerii potrivit art. 29 din Legea nr. 101 din 2016. Lipsa dovezii de confirmare a comunicării

Decizie - 12.01.2022

Contestaţie în anulare. Înţelesul noţiunii de „eroare materială” (art. 503 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.)

Decizie - 16.12.2021

Acțiune în anularea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Aplicabilitatea art.132 alin.3 și 4 din Legea nr.31/1990. Foștii administratori nu pot invoca nulitatea absolută a hotărârii Adunării Generale a Asociaților prin care au fost revocați din fun

Decizie - 29.11.2021

Acţiune în constatare

Decizie - 29.10.2021

Apel. Nulitate absolută contract de vânzare - cumpărare. Nepronunţare asupra unei excepţii. Distincţia între contractul de vânzare-cumpărare şi contractul de întreţinere sub imperiul vechiului Cod Civil. Aplicarea prevederilor art. 477 al.1 teza finală C.

Decizie - 14.09.2021

Aplicarea art.500 Cod administrativ. Termenul de emitere a dispoziției de imputare

Decizie - 14.04.2021

Stingerea unei creanţe bugetare ca urmare a deducerii din plăţile ulterioare

Decizie - 01.04.2021

Anulare act administrativ

Decizie - 22.03.2021

Civil - actiune in raspundere delictuala

Decizie - 22.02.2021

Civil - actiune in raspundere delictuala

Decizie - 10.02.2021

Modificare acuzaţie în faza de judecată. Adăugare de fapte materiale nereţinute în actul de acuzare. Achitare.

Decizie - 03.02.2021

Actiune in constatare

Decizie - 18.01.2021

perimare. calcul termen

Decizie - 30.07.2020

nulitate act juridic, constatare nulitate cesiune de creanţă

Decizie - 09.03.2020

Răspunderea civilă a funcţionarului public. Decizie de imputare. Termenul de decădere de 30 de zile de la constatarea pagubei.

Decizie - 02.03.2020

Acţiunea în anulare act administrativ emis de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Refuzul motivat privind menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică, a personalului didactic

Decizie - 19.02.2020

5.Acţiunea în anularea autorizaţiei de construire. Nerespectarea distanţei minime faţă de conducta magistrală de gaz.