Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 15.11.2017

Anulare act emis de autorităţile publice locale. Procedură de alegere viceprimar

Decizie - 05.04.2017

Solicitarea anulării dispozitiei primarului. Inexistenta unei hotărâri jud. definitive si irevocabile de admitere a actiunii în anulare sau în constatarea nulitătii donatiei imobilului. Irelevanta solicitării formulate odată cu contest. dispoz. primarului

Decizie - 20.03.2017

Suspendarea din funcția de viceprimar ca urmare a exercitării de către prefect a unei acțiuni in baza dreptului de tutelă administrativă. Acțiune in despăgubiri îndreptată împotriva Instituției Prefectului

Decizie - 03.03.2017

Obligaţia de a face. Constatarea încetării mandatului de consilier local ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe ale cărui liste a fost ales

Decizie - 19.01.2017

Buget local

Sentinţă civilă - 27.09.2016

Ajutor de incalzire

Sentinţă civilă - 11.05.2016

Plângere contravenţională

Sentinţă civilă - 27.04.2016

Litigiu privind funcţionarii publici

Sentinţă civilă - 11.04.2016

Regimul juridic al incompatibilităţilor. Raport de evaluare. Mandat viceprimar

Decizie - 27.11.2015

Recurs. Anulare înstiintare de plata emisa de Primarie

Decizie - 01.04.2015

Anulare acte administrative fiscale. Încheiere contract de asociere în participatiune cu Serviciul Public ADPP. Exercitarea exclusivă de către reclamantă a dreptului de folosintă asupra terenului adus în asociere de către autoritatea publică locală.

Sentinţă civilă - 12.03.2015

Inadmisibilitatea în contenciosul administrativ a acţiunii privind angajarea răspunderii patrimoniale a unui fost funcţionar public

Hotărâre - 23.02.2015

Autorități publice locale. Viceprimar. Schimbare din funcție. Distincţia intre cele doua categorii de texte prevăzute: art. 69 al. 4 din Legea nr. 393/2004 si art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001

Sentinţă civilă - 19.06.2014

Inadmisibilitatea angajarii răspunderii funcţionarului public pe calea dreptului comun daca nu s-a emis un ordin sau o dispoziţie de imputare în sarcina sa.

Hotărâre - 05.06.2014

Aprobarea prev de art. 21 al. 3 din L. 215/2001 pentru încheierea de către o unitate administrativ – teritorială a unui contract de servicii juridice este o condiţie ce trebuie îndeplinită anterior încheierii contractului, nu ulterior

Decizie - 13.03.2014

Excepţie nelegalitate convenţie încheiată intre primar şi preşedintele consiliului judeţean.

Decizie - 06.03.2014

Răspunderea primarului. Natura juridică

Sentinţă civilă - 17.12.2013

încetarea mandatului de ales local înainte de termen

Decizie - 25.09.2013

Validare primar

Decizie - 03.09.2013

Potrivit principiului unicităţii căii de atac, a coroborării dintre art. 2821 şi 299 alin. 1 Cod procedură civilă, împotriva deciziei pronunţate de Tribunalul Braşov în recurs nu se mai poate exercita un nou recurs.