Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 12.09.2019

Drept administrativMenţinere în activitate ca titular în funcţie didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare. Motivare act administrativ prin care se modifică ori se suprimă drepturi sau situaţii juridice individuale

Decizie - 08.02.2018

Termenul de 6 luni prevăzut de disp.art.109 alin.2 din Legea nr.223/2015. Consecința nerespectării acestuia.

Decizie - 09.01.2018

Obligație de a emite și transmite Casei Naţionale de Pensii Publice o adeverinţă pentru actualizarea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.

Decizie - 04.10.2017

Litigiu de asigurări sociale. Pensie militară de serviciu. Baza de calcul. Titlurile de clasificare cu drept de primă lunară. Nelegalitatea ordinelor de salarizare.

Decizie - 08.06.2016

Litigiu de asigurări sociale. Recalcularea drepturilor de pensie. Adeverință care atestă obținerea de către asigurat a unor venituri brute. Valorificarea stagiilor de cotizare după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000

Decizie - 11.05.2016

Litigiu de asigurări sociale privind contestarea deciziei de respingere a cererii de acordare a pensiei pentru limită de vârstă. Nevalorificarea perioadei de activitate prestate în grupa II a de muncă ca șef organizare producție menționată în carnetul de

Decizie - 16.03.2016

Litigiu de asigurări sociale privind deschiderea drepturilor de pensie. Valorificarea activității prestate în grupa II-a de muncă. Refuz nejustificat al casei de pensii. Înscrisuri primare doveditoare. Excepția inadmisibilității

Decizie - 01.10.2015

Litigiu de asigurări sociale având ca obiect contestaţie împotriva unei decizii de respingere a cererii de recalculare a pensiei.

Decizie - 10.09.2015

Litigiu de asigurări sociale având ca obiect acţiune în recalculare drepturi de pensie.

Decizie - 02.12.2014

Conflict de muncă.

Decizie - 26.11.2014

Litigiu de asigurări sociale. Nelegalitatea luării în considerare la calculul drepturilor de pensie a adeverinţelor emise de angajator în care se menţionează venituri salariale brute fără a se indica ce sporuri sunt incluse şi temeiul în baza cărora au fo

Decizie - 21.03.2014

Acordare stagiu potenţial la încadrarea în gradul III de invaliditate.

Decizie - 20.03.2014

Posibilitatea cumulării veniturilor salariale de către un preot paroh cu cele provenite de pensie în contextul Legii nr. 329/2009

Decizie - 10.02.2014

Posibilitatea menţinerii personalului didactic din învăţământul preuniversitar ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare.

Decizie - 07.02.2014

Stagii de cotizare ce pot fi valorificate în cadrul deciziei de revizuire a drepturilor de pensie emise în baza OUG nr. 59/2011

Decizie - 05.10.2012

Refuz nejustificat al Casei de pensii de a răspunde cererilor persoanei asigurate.

Decizie - 25.09.2012

Daune morale.

Hotărâre - 31.08.2012

Pensie de urmaş. Sistare.

Hotărâre - 31.08.2012

Suspendarea executării. Temei legal.

Decizie - 31.08.2012

Decizie de regularizare. Contestaţie la executare.