Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 25.03.2020

Anulare hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanta privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanta. Inexisten?a unor modalităti nediscriminatorii de percepere a taxei de poluare.

Decizie - 03.03.2020

Solicitare despăgubiri materiale si morale pentru prejudiciul cauzat ca urmare a nerespectării obligatiei de a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor. Eforturi făcute de angajator pentru a oferi reclamantului conditii optime de lucru.

Decizie - 17.02.2020

Solicitare acordare spor pentru complexitatea muncii. Refuzul angajatorului. Inexistenţa unei discriminări ce a stat la baza refuzului angajatorului de acordare a sporului menţionat.

Decizie - 22.01.2020

Revendicare imobiliară. Încheierea unui contract de donatie a unui teren. Decesul donatorului imediat după semnarea acestui contract. Instrăinarea terenului de către sotia donatorului cu ignorarea actului de donatie. Neîmplinirea termenului de 5 ani.

Decizie - 22.01.2020

Constatare dobândire drept de proprietate asupra unui teren ca efect al uzucapiunii de 30 de ani si asupra constructiilor edificate pe acest teren ca efect al accesiunii imobiliare. Func?ia achizitivă, dar si probatorie, a uzucapiunii.

Decizie - 22.01.2020

Legea nr. 9/1998. Recalificare cale de atac. Rejudecarea fondului.

Decizie - 20.01.2020

Contestatie modalitate de acordare diferentiată a sporului de conditii periculoase, respectiv a cuantumului acestuia. Interpretare gresită a deciziei ICCJ nr. 9/2017 de către instan?a de fond. Neanalizarea pe fond a solicitării reclamantei. Anulare hot.

Decizie - 12.03.2019

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Plata cu ora. Gradaţie de merit.

Decizie - 30.01.2019

Contestaţie privind plata drepturilor ce decurg din îndeplinirea atribuţiilor specifice ca membru al biroului electoral de circumscripţie. Imposibilitatea raportării drepturilor cuvenite pentru activitatea desfăşurată conform Legii nr. 115/2015

Decizie - 29.01.2019

Personal auxiliar de specialitate din instante si parchete. Recalculare pensie de serviciu. Inexistenta obligatiei Casei judetene de pensii de recalculare a pensiilor reclamantilor pe care fostul lor angajator încă nu le-a emis.

Decizie - 12.12.2018

Infractiune de lovire sau alte violente. Vinovătia inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale.

Decizie - 14.11.2018

Conducător autobuz. Încadrarea în grupa a II-a de muncă. Necesitatea dovedirii clare a conditiilor concrete de muncă.

Decizie - 06.11.2018

Contestatie decizie de pensionare. Recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în considerare a sumelor mentionate în adeverintele eliberate de angajator.

Decizie - 06.11.2018

Contestatie decizie de pensionare. Emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă cu luarea în considerare a adeverinttelor eliberate de angajatori. Obligarea pârâtei la plata diferentelor de pensie rezultate

Decizie - 31.10.2018

Răspunderea materială a pârâtului pentru toate pagubele nejustificate si neraportate, în calitatea sa de gestionar al cantonului, chiar dacă nu avea în dotare o armă. Recunoasterea culpei în producerea pagubei produsă reclamantei.

Decizie - 24.10.2018

Cuantum daune morale. Păstrarea unui raport rezonabil de proportionalitate între despăgubirile acordate si dauna suferită în scopul asigurării unei juste compensatii a suferintelor îndurate de tertele persoane păgubite.

Decizie - 10.10.2018

Încălcarea obligatiilor privind plata salariului. Opunerea fără succes a exceptiei neexecutării contractului, în cazul de fa?ă fiind vorba despre un litigiu de muncă si nu un litigiu civil.

Decizie - 04.10.2018

Legalitatea si temeinicia deciziei de atragere a răspunderii solidare contestate. Neprobarea relei-credinte a administratorului.

Decizie - 27.09.2018

Anulare decizie de invalidare. Obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de validare a hotărârii emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. Dovedirea vocatiei de mostenitori.

Decizie - 25.09.2018

Luarea în considerare la calculul pensiei a sporurilor cu caracter permanent care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unităti.