Spete jurisprudenta

Filtre active

Decizie - 30.03.2020

Anulare Decizie pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Oferte considerate neconforme. Valoare lot. Motive de contestare noi.

Decizie - 18.03.2020

Cerere formulată de creditor în vederea autosesizării judecătorului sindic pentru înlocuirea culpabilă a practicianului. Condiții de promovare

Decizie - 11.03.2020

Cerere pentru cheltuielile necesare ținerii contabilității societății debitoare și pentru cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Condiții de acordare

Decizie - 11.03.2020

Drept procesual civil. Recurs. Încălcarea dezlegărilor obligatorii din decizia de casare în faza rejudecării apelului după casarea cu trimitere.

Decizie - 04.03.2020

Pensie militară. Aplicarea majorării prevăzute de art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 în contextul plafonării cuantumului net al pensiei prin dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 223/2015, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 59/2017

Decizie - 20.02.2020

Civil-plasament Participarea părinţilor la programul educaţional stabilit prin planul individualizat de protecţie în vederea dezvoltării abilităţilor parentale, condiţie de încetarea a măsurii plasamentului şi reintegrarea în familie a minorului neglijat

Decizie - 18.02.2020

Litigii de muncă. Drepturi şi asigurări sociale.Răspunderea civilă delictuală.

Decizie - 12.02.2020

Hotărârea adunării creditorilor care dispune şi cu privire la confirmarea practicianului în insolvență, necuprinsă în ordinea de zi, este lovită de nulitate.

Decizie - 27.01.2020

Anulare Decizie pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Calitate procesuală în faţa instanţei. Prelungire valabilitate ofertă

Decizie - 23.01.2020

Drept civil. Uzucapiune. Conditii.

Decizie - 23.01.2020

Drept procesual civil. Recurs. Motive de netemeinicie .

Decizie - 22.01.2020

Decizie de sancţionare disciplinară. Modalităţi de comunicare. Momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 252 alin. 5 din Codul muncii în ipoteza în care salariatul nu se prezintă la oficiul poştal în vederea ridicării cor

Decizie - 15.01.2020

Acțiune în anularea hotărârii adunării creditorilor. Situația particulară în care ordinea de zi a adunării creditorilor cuprinde modificarea planului de reorganizare. Condiții.

Decizie - 14.01.2020

Drept de proprietate intelectuală. Decăderea din drepturile decurgând din brevet pentru neachitarea taxei de menţinere în vigoare a brevetului. Condiţiile şi termenul în care poate fi constată.

Decizie - 08.01.2020

Decizie de sanctionare.Nedescriere fapta.Sanctiune nulitate.

Decizie - 17.12.2019

Cerere de deschidere a procedurii. Procedura privind verificarea înscrisului declarat ca fals în cadrul cererii de deschidere. Incompatibilitate cu procedura insolvenţei.

Decizie - 17.12.2019

Drept procesual civil. Recuzare. Recurs împotriva încheierii prin care a fost respinsă cererea de recuzare. Lipsa de interes în exercitarea căii de atac

Decizie - 16.12.2019

Comunicare prin publicitate - art. 207 alin. 5-7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Condiţii.

Decizie - 09.12.2019

Suspendare soluţionare contestaţie administrativă întemeiată pe dispoziţiile art. 277 alin. 1 lit. a din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Condiţii.

Decizie - 02.12.2019

Durata pentru care se încheie contractul individual de muncă.