Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 18.09.2020

Reziliere contract comodat

Sentinţă civilă - 17.09.2020

Constatare nulitate absoluta contract cauza ilicita obiect

Sentinţă civilă - 17.01.2020

Plangeri

Hotărâre - 03.12.2019

Plangere contraventionala

Sentinţă civilă - 29.11.2019

CONTESTATIE LA EXECUTARE

Sentinţă civilă - 27.11.2019

ACTIUNE PRETENTII CLAUZA ABUZIVE

Sentinţă civilă - 12.11.2019

Autorizare intrare în încăperi. Pătrunderea în domiciliul debitorului are la bază încheierea de încuviințare a executării silite, nemaifiind necesară emiterea unei noi autorizări din partea instanței de executare prin interpretarea art. 680 alin. (2)

Sentinţă civilă - 21.10.2019

Ordonanță de plată – admisă în parte. Clauzele din contract privind plata penalităților de întârziere sunt apreciate ca fiind abuzive, încălcând Legea nr. 193/2000. Analiză clauze abuzive.

Sentinţă civilă - 23.09.2019

Acțiune în răspundere civilă delictuală respinsă. Persoanele chemate în judecată nu locuiau în imobil la momentul săvărșirii faptei ilicite. Racordare nelegală la sistemul de furnizare al energiei electrice. Cel care deține imobilul nu neapărat este cel c

Sentinţă penală - 17.09.2019

aplicare penalitati executare minor

Sentinţă penală - 18.06.2019

Infracțiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută și pedepsită de art. 337 C.pen. – achitare art. 16 al. 1 lit. a CPP; Infracțiunea de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia

Sentinţă civilă - 08.04.2019

Acțiune oblică – obligarea pârâtului la înscriere în carte funciară a unor terenuri. Cerere de chemare în judecată respinsă pentru neîndeplinirea condițiilor privind inactivitatea debitorului și a interesului serios și legitim al creditorului în promovare

Sentinţă civilă - 08.04.2019

Tutelă respinsă

Sentinţă civilă - 29.03.2019

Fond funciar

Sentinţă civilă - 28.03.2019

Ordonanţă preşedinţială – acţiune posesorie

Sentinţă civilă - 25.03.2019

Acțiune revocatorie ( pauliană) respinsă. Nu a fost dovedită complicitatea terțului dobânditor al bunului imobil la acțiunea vătămătoare a vânzătorului-debitor.

Sentinţă civilă - 11.03.2019

Contestaţie la executare admisă

Sentinţă civilă - 04.03.2019

Plângere împotriva încheierii de carte funciară respinsă

Sentinţă civilă - 27.02.2019

Cerere în anulare

Sentinţă civilă - 04.02.2019

Cerere de ridicare a sechestrului asigurator aplicat prin ordonanță a parchetului- admisă. Imobilul a fost adjudecat în cadrul unei licitații publice de petent și nu mai subzistă rațiunea pentru care a fost instituit măsura asiguratorie