Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă penală - 11.03.2020

Fapta prev si ped de art. prev. si ped. de art.218 alin.2 si 3, lit. a si e C.pen. Incadrare juridica si individualizare judiciara a pedepsei.

Sentinţă civilă - 27.02.2020

Ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. Neprejudecarea fondului si caracterul temporar al masurii

Sentinţă civilă - 20.08.2019

Incuviintare legaturi personale cu minorul. Analiza cererii raportat si la incidenta art. 8 CEDO privind dreptul la viata de familie.

Sentinţă civilă - 07.06.2019

Fapta prev si ped de art. 335 alin.1 Cp, cu aplicarea art. 41 alin.1 Cp rap la art. 43 alin.1 Cp. Anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis în baza unei sentinţei penale rămasă definitivă prin decizie penală şi emiterea unui nou mandat d

Sentinţă civilă - 09.05.2019

Obligarea la plata de daune cominatorii pana la punerea in posesie a unei suprafete de teren. Competenta instantei de judecata. Respingerea cererii ca urmare a constatarii lipsei refuzului nejustificat al paratului pentru punerea in posesie a suprafete

Sentinţă civilă - 05.03.2019

Plangere contraventionala. Evaluarea gradului de pericol social al contraventiei in contextul pericolului social concret pentru ordinea publică şi persoana contravenientului.

Sentinţă penală - 28.11.2018

Ultraj. Neretinerea circumstantei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. referitoare la imprejurarile legate de faptele comise care diminueaza gravitatea. Amanarea aplicarii pedepsei. Constatarea incetarii de drept a masurii preventive a control

Sentinţă penală - 28.11.2018

Infractiunea de vatamare corporala prev. si ped. de art. 194 alin. 1 lit. e C.P

Sentinţă penală - 01.11.2018

Schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de talharie calificata, prev. si ped. de art. 233 C.pen. coroborat cu art. 234 alin. 1 lit. a, d si f C.pen., cu aplic. art. 77, lit. a si d C.pen. si cu aplicarea 46 alin2 Cod Penal, in infractiunile de lov

Sentinţă civilă - 02.10.2018

Obligarea paratului sa solicite autoritatilor competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra autovehiculului achizitionat de la reclamanta.

Sentinţă civilă - 18.09.2018

Contract de arenda. Evacuare. Respingerea actiunii. Valabilitatea titlului locativ. Clauza privind intervenirea rezilierii de drept in caz de neexecutare a obligatiilor de catre una din parti nu raspunde exigentelor art.1553 alin.1 din Codul civil.

Sentinţă civilă - 11.09.2018

Procedura cu privire la cererile de valoare redusa. Verificarea din oficiu a caluzei din contractul de telefonie mobila privind taxa de reziliere. Respingerea capatului de cerere avand ca obiect pretentiile ce decurg din aceasta caluza.

Sentinţă civilă - 19.06.2018

Rezolutiune promisiune bilaterala de vanzare cumparare si instituirea unui drept de retentie asupra imobilului ce a facut obiectul promisiunii, pana la achitarea de catre debitor a sumei datorate, actualizata cu rata inflatiei.

Sentinţă civilă - 06.04.2017

Plangere contraventionala, contraventii prevazute de OUG nr. 28/1999, anulare sanctiune complementara constand in confiscarea unei sume ce reprezinta contravaloarea materialului lemnos lipsa In gestiune.

Sentinţă civilă - 21.12.2016

Plângere contraventionala, contraventii prevazute de art. 16 alin. (1) din Legea 53/2003 rep, neincheierea contractului individual de munca. Nici o proba care sa rastoarne prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului verbal.

Sentinţă civilă - 31.10.2016

Contestatie la executare. Invocarea exceptiei prescriptiei dreptului de a solicita executarea silita a unui titlu executoriu constand in hotarare judecatoreasca. Admiterea exceptiei si anularea actelor de executare silita.

Sentinţă civilă - 04.10.2016

Individualizarea pedepsei in cazul infractiunii prev. si sanct. de art. 335 alin. 1 c.pen.

Sentinţă civilă - 27.09.2016

Existenta unor constructii asupra terenului ce face obiectul executarii silite, proprietate a altei persoane, nu constituie impediment la executare. Anulare proces verbal de executare. Continuare executare.

Sentinţă civilă - 05.04.2016

Persoana Fizica Autorizata aflata sub incidenta legii 85/2006. Actiune in pretentii pentru plata prejudiciului pretins de reprezentantul legal al persoanei fizice autorizate. Lipsa calitate procesuala activa

Sentinţă civilă - 22.01.2016

Apararea drepturilor nepatrimoniale.Libertatea de exprimare.