Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 04.08.2020

Stabilirea termenului de restituire în cazul împrumutului de consumațiune prin ordonanță președințială.

Sentinţă penală - 30.07.2020

Tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal, ale infracţiunii de lovirea sau alte violențe, faptă prev. de art. 193 alin. 2 din Codul penal cu aplicarea art. 113 Cod pen.

Sentinţă civilă - 15.07.2020

Inexistența unui raport juridic între debitor și terțul poprit în privința unei valori ce reprezintă diferența dintre suma rezultată din vânzarea la licitație a unui imobil și creanța urmărită în dosarul execuțional, sumă ce nu a fost încă distribuită.

Sentinţă civilă - 03.07.2020

Omisiunea organului fiscal de a suspenda contestația

Sentinţă civilă - 03.07.2020

Obligația terțului poprit de a notifica creditorului suspendarea contractului de muncă.

Sentinţă civilă - 03.06.2020

Cerere de evacuare formulată de creditor în temeiul art. 830 din Codul de procedură civilă. Analiza condiţiilor ce se impun a fi verificate. Domeniu de aplicare

Sentinţă civilă - 15.04.2020

Două încheieri de încuviințare a executării silite. Aplicare art. 625 alin. 1 și art. 627 alin. 1 C. pr. civ. Excepția tardivității formulării contestației la executare prin raportare la data comunicării încheierii de încuviințare a executării silite

Sentinţă civilă - 15.04.2020

Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 401 alin. 1 din C. pr. civ. 1865 în ceea ce priveşte invocarea perimării de drept a executării silite. Analiza condiţiilor pentru operarea perimării de drept a executării silite.

Sentinţă civilă - 09.04.2020

Inadmisibilitatea unei acțiuni în constatare privind împlinirea termenului de prescripție de 3 ani, prevăzu de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, care are un caracter de subsidiaritate față de contestația la executare

Sentinţă civilă - 30.03.2020

Ordin De Protecție Provizoriu. Formele de manifestare ale violenței domestice. Evacuare.

Sentinţă civilă - 16.03.2020

Posibilitatea de a obliga pârâta Asociația de Proprietari X la eliberarea unei adeverințe din care să rezulte că reclamanta nu prezintă datorii, în vederea obținerii avizelor pentru racord utilități.

Sentinţă penală - 06.03.2020

Obligarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la plata despăgubirilor civile și a cheltuielilor judiciare avansate de stat în solidar cu inculpatul.

Sentinţă penală - 11.02.2020

Săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută de art. art. 192 alin. 2 Cod penal.

Sentinţă civilă - 06.02.2020

Lipsă calitate procesuală activă a organizației neguvernamentale în demararea unui litigiu fără a avea în domeniul de activitate protejarea monumentelor istorice

Sentinţă penală - 31.01.2020

Vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. 2 şi 3 Cod penal raportat la art. 194 alin. 1 lit. b) Cod penal. Stabilirea persoanei responsabile civilmente.

Sentinţă penală - 22.01.2020

Săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art.335 NCP.

Sentinţă civilă - 14.01.2020

Lipsă calitate procesuală pasivă a administratorului societăţii. Aplicabilitatea art. 8 şi 10 din CEDO. Articol de presă.

Hotărâre - 08.01.2020

Restricționarea accesului la rețelele de interes public.

Sentinţă civilă - 20.12.2019

Contract de închiriere cinematograf încheiat de Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-Film».

Sentinţă civilă - 11.12.2019

Stabilirea locuinței minorului. Exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către mamă.