Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 24.02.2020

contestației formulată de creditoare, împotriva raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei

Decizie - 03.02.2020

acţiune în constatarea dării in plată Legea 77/2016.

Sentinţă comercială - 08.01.2020

Infirmă planul de reorganizare depus de debitoare, prin administrator special.

Sentinţă comercială - 01.11.2019

Respinge excepţia conexităţii invocată de pârât

Sentinţă civilă - 17.10.2019

litigiu Curtea de Conturi - cheltuieli de executare silita

Sentinţă civilă - 03.10.2019

Prescripţia dreptului material al reclamantei, unitate administrativ teritorială de a solicita în instanţă obligarea pârâtului - personal contractual la restituirea sumelor reprezentând plăţi nejustificate. Data de la care începe să curgă termenul de pres

Sentinţă civilă - 02.10.2019

Anulare "decizie de mutare"

Sentinţă civilă - 02.10.2019

respectarea principiului contributivităţii. Luarea în considerare la determinarea punctajului mediu anual a veniturilor suplimentare reprezentând acord global

Decizie - 25.09.2019

Tentativa la omor, inculpat minor, recunoaştere, actiune civila

Sentinţă civilă - 19.09.2019

drept de deducere TVA

Sentinţă civilă - 18.09.2019

competenta materială in litigiile ce decurg din executarea contractelor de achizitii publice

Sentinţă civilă - 13.09.2019

egalizare salariu pentru functii similare, conditii

Decizie - 13.08.2019

apel - suspendare executare silită

Sentinţă civilă - 26.06.2019

cerere având ca obiect constatare a nulităţii unor clauze din contractele colective de muncă. Prescripţie. condiţia ca cererea să fie formulată pe durata existenţei contractului colectiv de muncă

Sentinţă civilă - 25.06.2019

Obligarea Casei de Pensii Sectorială de a soluţiona cererea de revizuire a pensiei

Sentinţă civilă - 18.06.2019

Incetarea contractului individual de muncă prin "notificare" la sfârşiutl perioadei de probă în noua funcţie desfăşurată la acelaşi angajator

Sentinţă civilă - 18.06.2019

contestatie act administrativ fiscal - drept deducere TVA

Sentinţă comercială - 18.06.2019

Omologhează raportul de expertiză întocmit

Sentinţă civilă - 14.06.2019

Majorarea salariului de bază cu 15% pentru personalul din învăţământul special, prevăzută de art. 4 din Anexa nr. I, capitolul I, Subcapitolul II: B la Legea cadru nr. 153/2017 începând cu data de 01.08.2018

Sentinţă civilă - 12.06.2019

contestatie act administrativ fiscal