Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 21.04.2022

Litigiu privind Legea nr. 544/2001- natura informaţiei care poate fi comunicată şi imposibilitatea de a furniza documentul solicitat

Sentinţă comercială - 11.03.2022

Clauză penală pentru neexecutarea obligaţiilor

Sentinţă comercială - 17.08.2020

Contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Exercitare abuzivă a dreptului de a vota. Neîndeplinire condiţii privind constatarea abuzului de drept

Sentinţă comercială - 27.02.2020

Solicitare notare creanţă sub condiţie.

Sentinţă comercială - 22.01.2020

Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar

Sentinţă comercială - 05.12.2019

Anulare hotărârea adunare generala

Sentinţă comercială - 31.05.2019

Contencios administrativ şi fiscal

Sentinţă comercială - 07.02.2019

Anulare concurs

Sentinţă comercială - 21.12.2018

Cerere în despăgubire întemeiată pe dispoziţiile art. 123 din Legea 85/2014

Sentinţă comercială - 30.01.2018

Cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei

Sentinţă comercială - 27.10.2017

.

Sentinţă comercială - 18.09.2017

Obligatii fiscale

Sentinţă comercială - 30.05.2017

Suspendare executare act administrativ.

Sentinţă comercială - 18.05.2017

Anulare act emis de autorităţi publice locale

Sentinţă comercială - 21.02.2016

Ordonanţă de plată

Sentinţă comercială - 22.04.2013

Schimbare administrator

Sentinţă comercială - 25.02.2013

Anulare act administrativ fiscal

Sentinţă comercială - 15.06.2012

Faliment

Sentinţă comercială - 02.04.2012

Pretenţii rezultate din privatizare

Sentinţă comercială - 01.03.2012

alte cereri