Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 17.08.2020

Contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Exercitare abuzivă a dreptului de a vota. Neîndeplinire condiţii privind constatarea abuzului de drept

Sentinţă civilă - 12.06.2020

Refuz acordare drepturi protecţie sociala

Hotărâre - 27.04.2020

Contestaţie decizie de instituire măsuri asigurătorii

Decizie - 20.03.2020

Contravenţii, aplicare folie neagră pe gemurile laterale faţă, probe, admis apelul

Sentinţă civilă - 19.03.2020

Anulare act administrativ

Hotărâre - 19.03.2020

Nulitate absolută hotărâre AGEA

Sentinţă comercială - 27.02.2020

Solicitare notare creanţă sub condiţie.

Sentinţă civilă - 22.01.2020

Anulare Decizie CC

Sentinţă comercială - 22.01.2020

Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar

Sentinţă civilă - 13.01.2020

Contestaţie act administrativ fiscal

Sentinţă penală - 19.12.2019

revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei

Sentinţă civilă - 10.12.2019

Aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor art. 24 din legea nr. 554/2004

Sentinţă comercială - 05.12.2019

Anulare hotărârea adunare generala

Sentinţă penală - 03.12.2019

efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos

Sentinţă penală - 18.10.2019

sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP) - respins

Decizie - 10.10.2019

Liberare condiţionată - respinge ca neîntemeiată cererea de liberare condiţionată

Sentinţă penală - 07.10.2019

Ordin european de anchetă – cerere de transferare temporară a persoanei condamnate, în vederea audierii de către o instanță străină

Sentinţă penală - 23.07.2019

Obiectul procedurii camerei preliminare

Sentinţă civilă - 15.07.2019

excepţia lipsei de interes a contestatoarei, prescripţia dreptul material la acţiune pentru plata penalităţilor de întârziere,

Sentinţă civilă - 26.06.2019

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA TABELULUI PRELIMINAR DE CREANŢE