Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 14.09.2022

Răspundere civilă delictuală

Hotărâre - 20.07.2022

Drepturi salariale funcţionari publici

Sentinţă civilă - 07.07.2022

Anulare contract de închiriere încheiat de administratorul special fără avizul administratorului judiciar

Sentinţă civilă - 28.06.2022

Acţiune în excludere asociat

Sentinţă comercială - 21.04.2022

Litigiu privind Legea nr. 544/2001- natura informaţiei care poate fi comunicată şi imposibilitatea de a furniza documentul solicitat

Sentinţă civilă - 19.04.2022

Contestaţie împotriva măsurii lichidatorului judiciar de a constata împlinirea termenului de prescripţie pentru plata creanţei

Sentinţă civilă - 24.03.2022

Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor

Sentinţă comercială - 11.03.2022

Clauză penală pentru neexecutarea obligaţiilor

Decizie - 15.02.2022

Contravenţii, neacordare prioritate de trecere vehiculelor,

Sentinţă civilă - 08.02.2022

Revizuire

Sentinţă civilă - 05.01.2022

Suspendare executare act administrativ fiscal

Sentinţă civilă - 04.01.2022

Pretenţii Consiliul judeţean - D.G.A.S.P.C.

Sentinţă civilă - 21.12.2021

Anulare acte frauduloase

Sentinţă civilă - 25.11.2021

Obligare asigurare participare prin utilizarea oricăror mijloace electronice la şedinţele consiliului local

Sentinţă civilă - 17.11.2021

Contestaţie act administrativ fiscal

Sentinţă civilă - 01.11.2021

Refuz acordare drepturi persecutaţi politic D.L nr. 118/1990

Sentinţă civilă - 21.10.2021

Refuz soluţionare cerere

Decizie - 16.09.2021

Clauze abuzive

Sentinţă penală - 03.09.2021

dare de mită (art.290 NCP)

Sentinţă penală - 27.07.2021

Cameră preliminară - excludere a unor mijloace de proba