Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 22.04.2019

Executare silită. Proces-verbal de distribuire. Admisibilitatea distribuirii unor sume cu titlu de cheltuieli de executare către alţi executori judecătoreşti din dosare execuţionale care nu au fost conexate

Sentinţă civilă - 22.03.2019

Neexecutarea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat prin mandatar. Restituirea arvunei

Sentinţă civilă - 29.01.2019

DESPĂGUBIRI PENALITĂŢI

Sentinţă civilă - 29.01.2019

CONSTATARE NULITATE ACT

Sentinţă penală - 07.01.2019

OMOR

Sentinţă civilă - 07.12.2018

Acces în pod aflat în coproprietate. Obligaţie desfiinţare gard

Sentinţă civilă - 01.11.2018

CONSTRUCŢII

Sentinţă civilă - 30.09.2018

Contract de arendă păşune. Nepunere în posesie. Neplata chiriei

Sentinţă civilă - 26.09.2018

Salarizare în sistemul de învăţământ. Acordare spor raportat la salariul de bază din ianuarie 2017

Sentinţă civilă - 08.06.2018

Despăgubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Acţiune respinsă

Sentinţă civilă - 25.05.2018

Acţiune în regres al angajatorului împotriva angajatului, întemeiată în baza

Sentinţă civilă - 27.04.2018

Obligaţia aducerii la cunoştinţa proprietarului plata TVA a terenurilor construibile

Sentinţă civilă - 20.03.2018

FALIMENT

Sentinţă civilă - 21.02.2018

Majorare pensie de întreţinere. Venituri obţinute în străinătate

Sentinţă penală - 14.02.2018

OMOR

Sentinţă comercială - 15.01.2018

ACHIZIŢII PUBLICE

Sentinţă civilă - 21.09.2017

Acţiune oblică. Legea nr. 18/1991

Sentinţă civilă - 20.09.2017

SOCIETĂŢI COMERCIALE

Sentinţă civilă - 08.06.2017

Despăgubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Acţiune respinsă

Sentinţă penală - 27.04.2017

CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT