Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 08.09.2020

Cereri şi excepţii care exced obiectului camerei preliminare

Hotărâre - 25.05.2020

Contestaţie

Hotărâre - 15.05.2020

Contestaţie

Hotărâre - 11.05.2020

Contestaţie

Hotărâre - 06.05.2020

DREPT CIVIL

Hotărâre - 30.04.2020

LITIGII CU PROFESIONIŞTII. POPRIRE ASIGURĂTORIE

Hotărâre - 27.04.2020

Contestaţie decizie de instituire măsuri asigurătorii

Hotărâre - 10.04.2020

acțiune în constatare – constatarea inexistenței debitului solicitat la plată: în cauză nu rezultă că reclamantul este persoana care a intervenit asupra echipamentului de măsurare a energiei electrice; lipsa caracterului cert al prejudiciului: în cazurile

Hotărâre - 30.03.2020

Pretenţii

Hotărâre - 30.03.2020

Succesiuni

Hotărâre - 30.03.2020

pretenții daune morale – malpraxis medical: inexistența faptei ilicite a unității medicale în raport de faptul că personalul medical a avut o conduită corespunzătoare, iar regulile de igienă au fost respectate, potrivit recomandărilor bunei practici cu pr

Hotărâre - 26.03.2020

Plângere contravențională

Hotărâre - 23.03.2020

partaj judiciar ieşire din indiviziune – decesul reclamantului-pârât pe parcursul judecării cauzei; pârâta-reclamantă este unica moștenitoare a acestuia – excepția lipsei de interes a cererii principale și reconvenționale în raport de împrejurarea ca pârâ

Hotărâre - 23.03.2020

acțiune în răspundere delictuală – lipsa capacității procesuale de folosință a Primăriei – structură funcţională, cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile consiliilor locale şi dispoziţiile primarului; îndeplinirea condițiilor răspunde

Hotărâre - 20.03.2020

Daunele moratorii pentru executarea cu întârziere a obligației contractate

Hotărâre - 19.03.2020

Nulitate absolută hotărâre AGEA

Hotărâre - 17.03.2020

DREPT CIVIL

Hotărâre - 16.03.2020

Plângere contravenţională. Înlocuire amendă cu avertisment

Hotărâre - 16.03.2020

Anulare menţiune act de stare civilă

Hotărâre - 16.03.2020

Ordonanţă de plată. Renunţare la judecată