Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 22.01.2021

Infracţiunea de tâlhărie. Absorbţia infracţiunii de distrugere

Hotărâre - 21.02.2020

Confirmarea arestării preventive. Momentul de la curge perioada de 30 de zile. Nerespectarea termenului de 24 de ore prevăzut de art. 231 C.pr.pen. Consecințe

Hotărâre - 27.06.2019

Recurs. Acţiune în contencios fiscal – în anularea deciziei privind înregistrarea din oficiu în scop de TVA, a codului de înregistrare în scop de TVA şi a certificatului de înregistrare în scop de TVA

Hotărâre - 21.06.2019

Constatarea încadrării în condiţii speciale a activităţii desfăşurate în perioada 31.07.1990-09.08.2017

Hotărâre - 21.06.2019

Recurs. Pretenţii reprezentând contravaloarea cotelor de contribuţie la cheltuielile Asociaţiilor de Proprietari. Inadmisibilitate.

Hotărâre - 21.06.2019

Recurs. Uzucapiune. Încadrarea criticilor recurenţilor în conţinutul motivului de recurs adecvat. Stabilirea cadrului procesual în funcţie de conţinutul cererii de chemare în judecată

Hotărâre - 19.06.2019

Contestaţia împotriva măsurilor administratorului judiciar al debitoarei insolvente. Solicitarea de restituire a unei recolte de grâu sau a contravalorii acesteia, formulată de către arendaşul unui teren agricol.

Hotărâre - 11.06.2019

Imposibilitatea instanţei de a stabili modalitatea de executare a obligaţiilor prevăzute de art. 93 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) C.pen.

Hotărâre - 30.05.2019

Drept administrativ. Dreptul familiei. Dreptul minorului la liberă circulație. Refuz nejustificat al autorității de a emite actul administrativ constând în pașaportul simplu electronic.

Hotărâre - 22.05.2019

Consecințele nedepunerii declarației fiscale în condiţiile art. 495 alin. (1) lit. a) C.fisc.

Hotărâre - 22.05.2019

Funcționari Publici. Salarizare. Sporul de studii superioare (sume compensatorii). Necesitatea cercetării fondului raportului juridic dedus judecății.

Hotărâre - 22.05.2019

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Refuz de plată a datoriei. Limitele judecăţii în apel.

Hotărâre - 21.05.2019

Societăţi comerciale. Recurs. Lipsa dovezii calității de reprezentant a semnatarului cererii de apel. Incidenţa art. 87 alin. (2) C.pr.civ. Lipsa de relevanță a schimbării reprezentantului legal al apelantei ulterior declarării apelului.

Hotărâre - 20.05.2019

Recurs. Acţiune în contencios administrativ – anularea dispoziţiei de încetare a raportului de serviciu ca urmare a sancţionării cu destituirea din funcţia publică; Verificarea legalităţii dispoziţiei de destituire raportat la normele privind existenţa co

Hotărâre - 20.05.2019

Contracte. Recurs. Funcţia probatorie a facturii fiscale.

Hotărâre - 17.05.2019

Acces ilegal la un sistem informatic. Efectuarea de plăţi neautorizate prin intermediul unui card contactless. Lipsa scopului prevăzut de art. 360 alin. (2) C.pen.

Hotărâre - 17.05.2019

Furt. Îndepărtarea sistemului antifurt montat pe produsele dintr-un supermarket. Nereținerea elementului circumstanțial agravant prevăzut de art. 229 alin.(1) lit. e) C.pen..

Hotărâre - 17.05.2019

Obligarea pârâtei la plata compensaţiei băneşti lunare, prevăzută de art.53 alin. (2) lit. ) din Legea nr. 223/2007

Hotărâre - 09.05.2019

Antecontractul de vânzare-cumpărare înscris în cartea funciară nu reprezintă o sarcină a imobilului care să impună acordul promitenţilor cumpărători la încheierea operaţiunii de dezmembrare

Hotărâre - 07.05.2019

Imposibilitatea reţinerii art. 396 alin. (10) C.pr.pen. printr-o încheiere de îndreptare a erorii materiale.