Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 05.06.2020

Respingerea cererii de înlocuire a sancțiunii contravenționale întrucât nu există dovada demarării executării silite pentru p-v în cauză, în condiţiile în care contravenientul figurează şi cu bunuri pentru care datorează impozit la bugetul local

Sentinţă civilă - 29.05.2020

Respingerea plângerii pentru contestarea parțială a procesul verbal de contravenție în privința netemeiniciei acestuia faţă de contravenţia prev. de art.102 alin.3 lit. a) din OUG 195/2002

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Sentinţă civilă - 11.03.2020

incetarea de drept a mandatului de consilier local inainte de expirarea duratei normale a mandatului

Sentinţă civilă - 27.11.2019

Restituire taxa de poluare

Sentinţă civilă - 04.11.2019

Anulare act notarial

Sentinţă civilă - 29.10.2019

Anularea hotărârii consiliului local urmare neîndeplinirii condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 26/2012

Sentinţă civilă - 21.10.2019

Anulare act

Sentinţă civilă - 17.10.2019

litigiu Curtea de Conturi - cheltuieli de executare silita

Sentinţă civilă - 03.10.2019

Anularea dispoziţiei de eliberarea din funcţia publică

Sentinţă civilă - 21.09.2019

Anulare act administrativ

Sentinţă civilă - 19.09.2019

drept de deducere TVA

Sentinţă civilă - 13.09.2019

Contestație act administrativ fiscal

Sentinţă civilă - 21.08.2019

Refuz soluționare cerere

Sentinţă civilă - 29.07.2019

Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)

Sentinţă civilă - 17.07.2019

Contestatie împotriva raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din creanţelor

Sentinţă civilă - 04.07.2019

Anularea certificat de încadrare în grad de handicap

Sentinţă civilă - 01.07.2019

anularea certificatului de urbanism - conditii

Sentinţă civilă - 27.06.2019

Anularea deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii

Sentinţă civilă - 19.06.2019

Principiul motivării actelor administrative referitor la necesitatea motivării în fapt şi în drept a fost statuat cu valoare de principiu de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie