Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 30.03.2020

Anulare Decizie pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Oferte considerate neconforme. Valoare lot. Motive de contestare noi.

Decizie - 27.01.2020

Anulare Decizie pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Calitate procesuală în faţa instanţei. Prelungire valabilitate ofertă

Decizie - 17.12.2019

Cerere de deschidere a procedurii. Procedura privind verificarea înscrisului declarat ca fals în cadrul cererii de deschidere. Incompatibilitate cu procedura insolvenţei.

Decizie - 17.12.2019

Drept procesual civil. Recuzare. Recurs împotriva încheierii prin care a fost respinsă cererea de recuzare. Lipsa de interes în exercitarea căii de atac

Decizie - 16.12.2019

Comunicare prin publicitate - art. 207 alin. 5-7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Condiţii.

Decizie - 09.12.2019

Suspendare soluţionare contestaţie administrativă întemeiată pe dispoziţiile art. 277 alin. 1 lit. a din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Condiţii.

Decizie - 02.12.2019

Durata pentru care se încheie contractul individual de muncă.

Decizie - 26.11.2019

Obligaţia practicianului în insolvenţă de a face dovada calităţii şi de a depune poliţa de asigurare. Verificare poliţei de asigurare la desemnarea practicianului.

Decizie - 26.11.2019

Executarea contractelor de achiziţii publice. Calea de atac prevăzută de lege – recurs. Apel inadmisibil.

Decizie - 14.11.2019

Dreptul muncii

Decizie - 17.10.2019

Prevederilor legale din domeniul sanitar veterinar

Decizie - 16.10.2019

Denunţarea unilaterală. Imprescriptibilitatea dreptului de denunţare unilaterală a contractului de vânzare–cumpărare cadru încheiat pe durată nedeterminată. Prescripţia dreptului de acţiune în restituirea prestaţiilor.

Decizie - 16.10.2019

Executare silită de drept comun vizând un bun al debitorului aflat în insolvenţă. Executarea se face în cadrul procedurii de executare colective şi concursuale a insolvenţei.

Decizie - 08.10.2019

Drept civil. Contract de schimb. Inaplicabilitatea prevederilor Legii nr.17/2014 privind respectarea dreptului de preemţiune.

Decizie - 07.10.2019

Stricteţea respectării regulilor de conduită şi onestitatea reciprocă între partenerii contractuali trebuie să caracterizeze relaţia angajator – salariat şi, în general, raportul de muncă.

Decizie - 17.09.2019

Modul de stabilire a pedepsei rezultante

Decizie - 13.09.2019

Infracţiunea prev. de art.216 C.p. constând în folosirea serviciilor unei persoane exploatate

Decizie - 13.09.2019

Efectele instituției create prin dispozitiile art 55/1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Decizie - 12.09.2019

Dreptul muncii. Contestaţie decizie de concediere disciplinară.

Decizie - 11.09.2019

Dispoziţiile art. 80 Cp. permit renunţarea la aplicarea pedepsei