Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 29.09.2022

Aprecierea probelor. Art. 103 Cod procedura penala

Decizie - 22.09.2022

Plata nedatorată.

Decizie - 21.09.2022

Drept fiscal. Art. 316 alin. 12 Cod fiscal. Anulare înregistrare în scopuri TVA.

Decizie - 19.09.2022

Art.466 Cod procedură penală. Redeschiderea procesului penal

Decizie - 14.09.2022

Dreptul muncii. Asigurări sociale - contestaţie decizie de pensionare. Necesitatea dovedirii încadrării în situațiile descrise la art. 30 alin. 1 lit. i din Legea nr. 263/2010 prin înscrisuri eliberate de angajator.

Decizie - 13.09.2022

Procedura redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate, reglementată de art. 466 si urm. Cod procedură penală

Decizie - 07.09.2022

Contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar. Interpretarea sintagmei „ măsură”.

Decizie - 07.09.2022

Cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale în temeiul disp. art. 169 alin 1 lit e din Legea nr. 85/2014. Contract de dare în plată a activelor societăţii.

Decizie - 06.09.2022

Dreptul muncii. Contestaţie decizie de sancţionare disciplinară. Termenul de depunere. Tardivitate.

Decizie - 11.07.2022

Încetarea contractului individual de muncă la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, potrivit art. 56 alin. 1 lit. c din Codul muncii. Efectele emiterii deciziei de acordare a pens

Decizie - 08.07.2022

Noțiunea de ”încadrare juridică”

Decizie - 07.07.2022

Art. 75 alin 1 lit. a Cod penal. Circumstanța atenuanta legala a provocării.

Decizie - 07.07.2022

Contestatie in anulare. Art 426 lit h Cod procedura penala

Decizie - 07.07.2022

Asigurator aflat in procedura falimentului. Suspendarea cauzei.

Decizie - 07.07.2022

Circumstanta atenuanta legala a provocarii. Art. 75 alin. 1 lit. a C.pen

Decizie - 05.07.2022

Funcția publică. Funcţia de secretar al unității administrativ teritoriale reprezintă o funcţie faţă de care operează interdicţia prevăzută de art 25 alin 2 teza 1 din Legea nr 176/2010.

Decizie - 29.06.2022

Dreptul de a nu da declarații in condițiile art 177 Cod procedura penala. Persoane care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soti Infracțiunea de mărturie mincinoasa. Art. 273 alin. 1 Cod penal.

Decizie - 29.06.2022

Achiziţii publice. Cabinet Sanitar-Veterinar. Acord Cadru încheiat în temeiul disp. OG nr. 42/2004 M, neurmat de încheierea ulterioară de Act aditional la acesta. Pretenţii întemeiate pe disp. art. IV din Legea nr. 236/2019. Temeinicie

Decizie - 24.06.2022

Evaziune fiscala. Art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005.

Decizie - 24.06.2022

Infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin 2 Cod penal.