Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 20.09.2022

Decizia de returnare a unui cetățean străin

Decizie - 07.12.2021

Anulare H.C.L. privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500%, nejustificat.

Decizie - 26.11.2021

Anulare acte fiscale

Decizie - 16.09.2021

Anulare act administrativ

Decizie - 14.09.2021

Anulare dispoziţie de imputare

Decizie - 10.06.2021

Criterii de acordare daune morale ca urmare a anulării actului administrativ

Decizie - 11.05.2021

Dreptul muncii

Decizie - 14.04.2021

Stingerea unei creanţe bugetare ca urmare a deducerii din plăţile ulterioare

Decizie - 01.04.2021

Anulare act administrativ

Decizie - 28.01.2021

Anulare act fiscal

Decizie - 29.10.2020

Anulare act administrativ

Decizie - 22.10.2020

Anulare act administrativ

Decizie - 24.06.2020

Anulare act administrativ privind imputarea sumelor încasate de secretarul unităţii administrativ teritoriale cu titlu de indemnizaţie de doctor

Decizie - 05.06.2020

Anulare act administrativ

Decizie - 16.12.2019

Introducerea în cauză a terţului, conform art.161 din Legea nr. 554/2004

Decizie - 18.09.2019

Răspunderea disciplinară a funcţionarului public

Decizie - 13.06.2019

Anulare act administrativ

Decizie - 24.09.2018

Anulare hotărâri de consiliu local prin care s-au aprobat rectificări bugetare şi/sau virări de credite bugetare în competenţa consiliului local fără a fi indicată sau prevăzută sursa de finanțare

Decizie - 17.09.2018

Revocare Hotărâre ANRP după ce acesta a intrat în circuitul civil și și-a produs efectele prin efectuarea unei plăți parțiale a despăgubirilor

Decizie - 22.09.2016

Anularea hotărârilor de consiliul local care disciplinează raporturi juridice civile