Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 05.06.2020

Anulare act administrativ

Decizie - 16.12.2019

Introducerea în cauză a terţului, conform art.161 din Legea nr. 554/2004

Decizie - 18.09.2019

Răspunderea disciplinară a funcţionarului public

Decizie - 13.06.2019

Anulare act administrativ

Decizie - 24.09.2018

Anulare hotărâri de consiliu local prin care s-au aprobat rectificări bugetare şi/sau virări de credite bugetare în competenţa consiliului local fără a fi indicată sau prevăzută sursa de finanțare

Decizie - 17.09.2018

Revocare Hotărâre ANRP după ce acesta a intrat în circuitul civil și și-a produs efectele prin efectuarea unei plăți parțiale a despăgubirilor

Decizie - 22.09.2016

Anularea hotărârilor de consiliul local care disciplinează raporturi juridice civile

Decizie - 29.02.2016

Vânzare spaţii medicale. Modul de stabilire a preţului.

Sentinţă civilă - 28.10.2015

Inaplicabilitatea Deciziei nr. 397 din 03.07.2014 a Curţii Constituţionale înainte de publicarea în Monitorul oficial al României, în ce priveşte căile de atac ce pot fi promovate împotriva unei rezoluţii de clasare emise de Inspecţia Judiciară

Decizie - 10.05.2007

Nulitatea absolută a actelor emise cu încălcarea prevederilor Legii 18/1991. Art.III alin.1 Titlul V din Legea 247/2005

Decizie - 11.04.2007

Autoritate de lucru judecat. Condiţii de admisibilitate a excepţiei

Decizie - 15.03.2007

Procedura prealabilă administrativă

Decizie - 16.02.2007

Litigiu în legătură cu anularea dispoziţiei de destituire din funcţie

Decizie - 18.01.2007

Legea acordă calificarea procesului-verbal de constatare al organelor fiscale sau raportului de inspecţie fiscală, după caz, de act administrativ fiscal, în sensul art.41 Cod proc.fiscală, ale cărui constatări, sunt supuse controlului, într-o primă f...

Sentinţă civilă - 31.10.2006

Condiţiile de aplicare a unor dispoziţiuni din Legea nr. 189/2000. Copil conceput şi născut în timpul refugiului părinţilor săi. (dos. 3178/44/06 Sentinţa nr. 126/31.10.06)

Decizie - 09.02.2006

Interpretarea art.7 alin.1 din Legea nr.554/2004. Consecinţe.

Decizie - 17.05.2005

NOŢIUNEA DE ACT ADMINISTRATIV