Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 08.11.2019

Validare poprire respinsă pentru neîndeplinire condiții.

Sentinţă civilă - 08.11.2019

Contestație la executare. Prescripția executării silite. Suspendare executare silită.

Sentinţă civilă - 07.11.2019

Plângere contravențională. Depășirea limitei de viteză.

Sentinţă civilă - 06.11.2019

Răspundere civilă delictuală. Neîndeplinirea condiției privind existența unei fapte ilicite.

Sentinţă civilă - 06.11.2019

Hotărâre ce ține loc de act autentic de vânzare, vechiul cod civil. Acțiune în revendicare.

Sentinţă civilă - 31.05.2019

Acțiune în răspundere civilă delictuală vs. Acțiune în răspundere civilă contractuală. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Prescripția dreptului material la acțiune.

Sentinţă civilă - 31.05.2019

Plata lucrului nedatorat. Condiția plății efectuate voluntar.

Sentinţă civilă - 31.05.2019

Dovada calității de reprezentant convențional în faza executării silite. Contestație la executare.

Sentinţă civilă - 28.07.2015

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Înscriere act de adjudecare

Sentinţă civilă - 23.07.2015

Suspendarea provizorie a executării silite fiscale. Inadmisibilitate

Sentinţă civilă - 10.07.2015

Evacuare. Irelevanţa existenţei unui demers judiciar având ca obiect valabilitatea titlului proprietarului

Sentinţă civilă - 02.07.2015

Exercitare autoritate părintească. Condiţii de încuviinţare a exercitării autorităţii părinteşti în mod exclusiv de către un părinte. Pensie de întreţinere. Venituri care se iau în considerare. Modalitate de executare.

Sentinţă civilă - 02.07.2015

Contestaţie la executare. Obligaţie de restituire taxă de poluare stabilită prin hotărâre judecătorească. Necesitatea parcurgerii procedurii reglementată de Ordinul MFP nr. 365/741/2014

Sentinţă civilă - 29.06.2015

Acţiune oblică având ca obiect înscrierea în carte funciară a unui imobil al debitorului

Sentinţă civilă - 16.06.2015

Acţiune în rectificare de carte funciară. Apărări inadmisibile

Sentinţă civilă - 02.06.2015

Contestaţie la executare. Precizare a cadrului procesual sub aspectul părţilor. Introducere în termen.Imposibilitate acoperire debit executat silit din alt cont bugetar. Lipsă rea-credinţă debitor.

Sentinţă civilă - 22.05.2015

Contestaţie la executare. Admisibilitate apărări vizând prescripţia executării sancţiunii contravenţionale

Sentinţă civilă - 20.05.2015

Acţiune în revendicare. Reclamant neproprietar

Sentinţă civilă - 18.05.2015

1. Contestaţie la executare. Cerere de asistenţă reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri. 2. Executare silită derulată de organul fiscal. Excepţie de la dreptul de a fi ascultat.

Sentinţă civilă - 15.05.2015

Calitatea de părţi în executarea silită. Competenţa executorului judecătoresc