Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 02.10.2019

Acṭiune în anularea preavizului şi a deciziei de concediere colectivă. Nerespectarea termenului de preaviz de către anagajator.

Sentinţă civilă - 02.10.2019

Acṭiune în despăgubiri îndreptată împotriva asigurătorului RCA.

Sentinţă civilă - 18.09.2019

Acṭiune în revendicare. Lucru pierit.Lipsă folosinṭă.

Decizie - 10.06.2019

Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Decizie - 20.03.2019

Acṭiune în regres între codebitori solidari. Puterea de lucru judecat a sentinṭei penale Apel.

Sentinţă civilă - 16.05.2018

Obligativitatea motivării actului admministrativ. Certificat de handicap nemotivat. Admitere acțiune în anulare.

Sentinţă civilă - 26.05.2016

Ordonanţă de plată . Acţiune în anulare

Sentinţă civilă - 05.12.2014

Litigii cu profesionişti . Acţiune în regres. Calitate procesuală pasivă

Sentinţă civilă - 05.11.2013

Acţiune în anulare formulată de administratorul judiciar al debitoarei privind transferurilor patrimoniale către terţi. Aplicarea disp. art. 79 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Decizie - 06.02.2013

Lipsa părţilor la termenul de judecată la care au fost invocate, din oficiu, excepţii de procedură nu impune acordarea unui nou termen de judecată, ci (eventual) există posibilitatea amânării pronunţării pentru a da posibilitatea părţilor lipsă la dezbate

Decizie - 17.12.2012

Autoritate de lucru judecat. În situaţia în care prima acţiune a fost respinsă ca tardivă, şi cea de-a doua acţiune urmează a fi respinsă, dar nu ca tardivă, ci pentru autoritate de lucru judecat. Prin admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat exce

Decizie - 15.11.2012

Lipsa capacităţii procesuale a Primăriei Municipiului Galaţi

Decizie - 25.06.2012

Analizarea clauzelor contractuale nu semnifica depasirea atributiilor

Sentinţă civilă - 22.03.2012

Anulare act emis de autorităţile publice locale

Sentinţă civilă - 01.02.2012

Anulare act emis de autoritatile publice locale

Sentinţă civilă - 01.02.2010

Anulare act emis de autoritatatile publice locale

Sentinţă civilă - 19.12.2008

excepţia lipsei calităţii procesuale active

Decizie - 21.04.2008

Anulare proces verbal de contraventie

Sentinţă civilă - 19.10.2007

Invocarea uzucapiunii pe cale de excepţie - art.1841 C.civ. Acţiunea în revendicare poate fi paralizată prin invocarea uzucapiunii, dacă aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege: să existe o posesie de 30 ani, iar posesia ...

Sentinţă civilă - 27.09.2004

Procedura somaţiei de plată. Inadmisibilitate