Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 14.03.2022

Recurs. Acţiune în pretenţii pentru restituirea sumelor executate silit, cu plata dobânzii legale. Momentul de la care debitorul este ţinut să plătească dobânda legală

Decizie - 07.03.2022

Condițiile ce trebuie verificate de bancă la data formulării cererii de plată, pe baza scrisorilor de garanție semnate. Dobânda datorată – dobânda penalizatoare

Decizie - 25.01.2022

Recurs. Acţiune pentru recuperarea sumelor încasate de împuternicit, în temeiul unei clauze bancare, ulterior decesului titularului. Incidenţa răspunderii contractuale referitoare la mandat

Decizie - 15.10.2021

Anulare incident de plată privind biletul la ordin

Decizie - 02.04.2020

Dreptul consumatorului. Impreviziunea contractului de credit bancar.

Decizie - 07.11.2019

Adoptare tacită a unui act adiţional la un contract de credit – art. 40 alin. (3) din OUG nr. 50/2010

Decizie - 29.10.2019

Comisioanele accesorii contractului de credit. Limbaj uşor inteligibil al clauzelor contractuale.

Decizie - 27.08.2019

Insolvenţa persoanei fizice.

Decizie - 09.07.2019

Impreviziunea fundamendată pe creşterea cursului pentru un contract de credit în USD.

Decizie - 03.07.2019

Contestaţie la executare – contract de credit bancar

Decizie - 05.06.2019

acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016

Decizie - 29.05.2019

Litigii cu profesioniști. Clauze abuzive. Analiza clauzelor referitoare la comisionul de cordare credit, respectiv de administrare din perspectiva caracterului clar și inteligibil al clauzelor.

Decizie - 08.05.2019

4.Litigii cu profesioniști. Contract de credit bancar. Repere în aplicarea teoriei impreviziunii. Distincţia dintre riscul inerent contractului şi riscul supraadăugat.

Decizie - 30.04.2019

Acţiune în constatare - Legea nr. 77/2016

Decizie - 27.03.2019

Sancţiunea nerespectării termenelor instituite de art. 5 alin. (3) din Legea nr. 77/2016. Neanalizarea laturii subiective a impreviziunii din perspectiva tuturor codebitorilor determină nelegalitatea hotărârii

Decizie - 27.03.2019

Neacceptarea actului adiţional de aliniere a contractului de credit cu dispoziţiile OUG nr. 50/2010. Efectele constatării caracterului abuziv al clauzei care prevede modul de variaţie a dobânzii în contractul de credit.

Decizie - 06.03.2019

Acţiune în constatare

Decizie - 19.11.2018

4834

Decizie - 02.11.2018

Apel împotriva soluţiei de respingere a cererii având ca obiect contestaţie creditor Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Respingere apel ca neîntemeiat

Decizie - 13.03.2018

Acțiunea clientului băncii împotriva băncii avizatoare a acreditivului, iar nu împotriva băncii confirmatoare sau a partenerului contractual. Conținutul hotărârii judecătorești