Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 15.10.2019

Pretenții. Cerere de obligare a asiguratorului RCA și a comitentului persoanei vinovate de producerea accidentului la plata contravalorii transportului autovehiculului reclamantului de la locul producerii accidentului în localitatea sa de domiciliu

Decizie - 01.10.2019

Pretenții. Cerere de plată a penalităților de întârziere prevăzute de art. 38 din Norma ASF nr. 23/2014 de către asiguratorul RCA, motivat de faptul că acesta ar fi diminuat în mod nejustificat despăgubirea

Decizie - 27.06.2019

Răspunderea Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (fostul FPVS) în cazul producerii unui accident de circulație în afara drumurilor publice de către un autovehicul ce nu era asigurat RCA.

Decizie - 08.05.2019

Calitatea procesuală pasivă în cazul raporturilor de asigurare facultativă

Decizie - 24.09.2018

competenta materiala

Decizie - 15.06.2018

Cererea de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguraţilor la plata daunelor morale şi materiale determinate de un accident rutier este inadmisibilă.

Decizie - 03.10.2017

Buna credinţă a asiguratului pe parcursul executării contractului în condiţiile agravării riscului asigurat

Decizie - 18.09.2017

Recurs. Anulare act administrativ emis de A.P.L.A. Acordare ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă

Decizie - 26.06.2017

Accident auto. Stabilirea cuantumului daunelor datorate în latura civilă, pe baza unei declarații notariale. Consecințe

Decizie - 08.05.2017

Recurs. Despăgubire. Contravaloare asistenţă medicală transfrontalieră

Decizie - 24.04.2017

Achiziţii publice. Plângerea împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor. Oferta inacceptabilă. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. Distincţia şi consecinţele ce decurg din deţinerea calităţii de broker de asig

Decizie - 23.02.2017

Accident de circulaţie. Dovada întinderii prejudiciului moral şi a prejudiciului material

Decizie - 30.01.2017

Accident auto. Pierderea/deteriorarea unor organe interne. Culpa concurentă a victimei. Invocarea acestui aspect direct în apel. Consecințe

Decizie - 20.01.2017

Scopul măsurii asigurătorii în procesul penal. Răspunderea individuală, netemeinicia menținerii măsurii asiguratorii în limita valorică a prejudiciului total din dosar

Decizie - 11.10.2016

Calitatea procesuală a unităților administrati-teritoriale

Decizie - 15.06.2016

Acordarea daunelor morale prin hotărâre judecătorească. Momentul de la care curg penalităţile de întârziere, în caz de neplată. Rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti

Decizie - 15.06.2016

Daune morale. Criterii de apreciere. Penalizarea asigurătorului. Termenul de la care curg penalităţile pentru neplata daunelor morale stabilite de instanţa judecătoreasc

Decizie - 18.05.2016

Acțiune în despăgubiri împotriva asigurătorului, pentru prejudicii decurgând dintr-un eveniment rutier cauzat de asigurat și soldat cu vătămarea integrității fizice și psihice a unei terțe persoane. Modalitatea și criteriile de apreciere a prejudiciului m

Decizie - 05.02.2016

Ordinul nr. 14/2011 al C.S.A. Penalităţi de întârziere. Condiţii de acordare.

Decizie - 01.02.2016

Ordinul nr.1/2008 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Cheltuieli de spitalizare solicitate de unitatea spitalicească urmare a internării victimei accidentului rutier produs din culpa inculpatului care a condus un autovehicul care nu era asigurat R