Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.02.2107

Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţie şi obligaţia instanţei de verificare în cadrul analizării admisibilităţii în principiu a cererii dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndepli

Decizie - 31.05.2020

LITIGII CU PROFESIONIŞTII. SECHESTRU ASIGURĂTOR

Decizie - 31.03.2020

LITIGII CU PROFESIONIŞTII. Evacuare

Decizie - 30.03.2020

Anulare Decizie pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Oferte considerate neconforme. Valoare lot. Motive de contestare noi.

Decizie - 20.03.2020

Contravenţii, aplicare folie neagră pe gemurile laterale faţă, probe, admis apelul

Decizie - 18.03.2020

Cerere formulată de creditor în vederea autosesizării judecătorului sindic pentru înlocuirea culpabilă a practicianului. Condiții de promovare

Decizie - 11.03.2020

Cerere pentru cheltuielile necesare ținerii contabilității societății debitoare și pentru cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Condiții de acordare

Decizie - 11.03.2020

Drept procesual civil. Recurs. Încălcarea dezlegărilor obligatorii din decizia de casare în faza rejudecării apelului după casarea cu trimitere.

Decizie - 05.03.2020

Evacuare

Decizie - 04.03.2020

Pensie militară. Aplicarea majorării prevăzute de art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 în contextul plafonării cuantumului net al pensiei prin dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 223/2015, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 59/2017

Decizie - 26.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Reindividualizarea sancţiunii contravenţionale. Aplicare avertisment

Decizie - 26.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie Apel. Prezumția de temeinicie a procesului verbal de constatare a contraventiei. Prezumţie simplă. Răsturnare

Decizie - 26.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Apel. Contravenţie pentru care legea nu prevede în mod expres obligaţia agentului constatator de a utiliza mijloace tehnice de constatare. Sarcina probei

Decizie - 26.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Apel. Practică comercială înşelătoare. Oportunitate aplicare avertisment

Decizie - 25.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Apel. Contravenţie constatată printr-un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic. Dovada contrară.

Decizie - 20.02.2020

Civil-plasament Participarea părinţilor la programul educaţional stabilit prin planul individualizat de protecţie în vederea dezvoltării abilităţilor parentale, condiţie de încetarea a măsurii plasamentului şi reintegrarea în familie a minorului neglijat

Decizie - 18.02.2020

Litigii de muncă. Drepturi şi asigurări sociale.Răspunderea civilă delictuală.

Decizie - 13.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Apel. Sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Caracter preventiv

Decizie - 12.02.2020

Hotărârea adunării creditorilor care dispune şi cu privire la confirmarea practicianului în insolvență, necuprinsă în ordinea de zi, este lovită de nulitate.

Decizie - 30.01.2020

Litigii cu profesionistii