Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 10.07.2015

Evacuare. Irelevanţa existenţei unui demers judiciar având ca obiect valabilitatea titlului proprietarului

Sentinţă civilă - 02.07.2015

Exercitare autoritate părintească. Condiţii de încuviinţare a exercitării autorităţii părinteşti în mod exclusiv de către un părinte. Pensie de întreţinere. Venituri care se iau în considerare. Modalitate de executare.

Sentinţă civilă - 02.07.2015

Contestaţie la executare. Obligaţie de restituire taxă de poluare stabilită prin hotărâre judecătorească. Necesitatea parcurgerii procedurii reglementată de Ordinul MFP nr. 365/741/2014

Sentinţă civilă - 29.06.2015

Acţiune oblică având ca obiect înscrierea în carte funciară a unui imobil al debitorului

Sentinţă civilă - 16.06.2015

Acţiune în rectificare de carte funciară. Apărări inadmisibile

Sentinţă civilă - 02.06.2015

Contestaţie la executare. Precizare a cadrului procesual sub aspectul părţilor. Introducere în termen.Imposibilitate acoperire debit executat silit din alt cont bugetar. Lipsă rea-credinţă debitor.

Sentinţă civilă - 22.05.2015

Contestaţie la executare. Admisibilitate apărări vizând prescripţia executării sancţiunii contravenţionale

Sentinţă civilă - 20.05.2015

Acţiune în revendicare. Reclamant neproprietar

Sentinţă civilă - 18.05.2015

1. Contestaţie la executare. Cerere de asistenţă reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri. 2. Executare silită derulată de organul fiscal. Excepţie de la dreptul de a fi ascultat.

Sentinţă civilă - 15.05.2015

Calitatea de părţi în executarea silită. Competenţa executorului judecătoresc

Sentinţă civilă - 05.05.2015

Contestaţie la executare. Obligaţie de restituire taxă de poluare stabilită prin hotărâre judecătorească. Necesitatea respectării dispoziţiilor OUG nr. 8/2014

Sentinţă civilă - 30.04.2015

Grăniţuire şi revendicare. Garanţie pentru evicţiune

Sentinţă civilă - 27.04.2015

Antecontract de vânzare-cumpărare. Teren neîntabulat în carte funciară. Incidenţa Legii nr. 17/2014

Sentinţă civilă - 24.04.2015

Pretenţii. Restituire contravaloare bunuri confiscate în temeiul unui proces-verbal de contravenţie

Sentinţă civilă - 23.04.2015

Răspundere civilă delictuală. Proba prejudiciului material şi moral

Sentinţă civilă - 23.04.2015

Dreptul la legături personale între părinte cu minor. Motive care nu pot restrânge acest drept al părintelui

Sentinţă civilă - 22.04.2015

Răspundere civilă contractuală. Dovada încheierii convenţiei între părţi

Sentinţă civilă - 22.04.2015

Contestaţie la executare. Onorariul executorului judecătoresc stabilit cu încălcarea limitelor legale. Cheltuieli neprevăzute de lege

Sentinţă civilă - 20.04.2015

Evacuare. Contract de închiriere. Tacita relocaţiune

Sentinţă civilă - 17.04.2015

Cerere de încuviinţare a efectuării unui act de dispoziţie de către curator. Verificarea interesului persoanei ocrotite.