Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 09.07.2022

Reziliere contract de locațiune. Evacuare.

Hotărâre - 11.03.2022

Anulare proces-verbal

Hotărâre - 17.02.2022

4.Pretenții. Contract încetat prin expirare. Regimul facturii fiscale nesemnate.

Hotărâre - 17.02.2022

5.Reexaminare împotriva modului de calcul a taxei de timbru - art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, Cererea în constatarea dreptului reclamantei de utilizare a liniei de credit reprezintă o cerere în constatarea existenței unui dr

Hotărâre - 15.02.2022

3.Pretenții – cheltuieli de judecată din etapa recursului prin care s-a dispus casarea cu trimitere spre rejudecare pe cale separată.

Hotărâre - 15.02.2022

Contestaţie împotriva notificării de dare în plată. Incidenţa condiţiilor impreviziunii

Hotărâre - 08.02.2022

8.Suspendare provizorie. Declinare de competență. Incidența Deciziei nr. 20 din 27.09.2021 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii în situația în care toți debitorii domiciliază în c

Hotărâre - 04.02.2022

1.Acțiune în revendicare precizată. Soluția instanței de constatare a calității de proprietar al reclamantului în temeiul art. 1 CEDO

Hotărâre - 04.02.2022

1.Contestație la executare. Legea procesual civilă aplicabilă. Prescripția dreptului de a cere executarea silită. Lipsa calităţii de creditor a intimatei. Inadmisibilitatea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de tim

Hotărâre - 03.02.2022

2.Ordonanță de plată. Inadmisibilitate pentru necomunicarea legală a somației conform art. 1015 C.pr.civ.

Hotărâre - 02.02.2022

2.Acțiune în pretenții. Avariere autoturism cauzată de căderea unui copac. Atribuţia toaletării copacilor de pe domeniul public. Excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului U.A.T. Sector 1. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive

Hotărâre - 13.01.2022

3.Ordonanță de plată. Excepția lipsei de interes vizând capătul principal de cerere față de existența unei tranzacții și excepția inadmisibilității pentru capătul de cerere accesoriu vizând acordarea de dobândă legală față de dispozițiile art. 628 alin.

Hotărâre - 20.12.2021

Obligație de a face - adaptarea clauzei contractuale de risc valutar în sensul obligării pârâtului să încaseze pentru viitor a ratelor egale cu jumătate din diferența dintre cursul valutar al C.H.F. de la momentul plății şi valoarea C.H.F. de la momentul

Hotărâre - 17.12.2021

7.Cerere de restituire cauţiune în urma admiterii contestaţiei la executare

Hotărâre - 08.12.2021

4.Cerere de stabilire sumă definitivă – art. 906 alin. (4) C.pr.civ. Obligație de a face

Hotărâre - 08.12.2021

5.Validare de poprire. Excepţia necompetenţei teritoriale exclusive. Instanța de la domiciliul debitorului

Hotărâre - 08.12.2021

8.Cerere de valoare redusă. Excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâtului.

Hotărâre - 06.12.2021

7.Ordonanță de plată. Excepția lipsei capacității procesuale de folosință a debitoarei.

Hotărâre - 11.11.2021

8.Plângere contravențională. Depășirea limitei legale de viteză. Prezumţia de nevinovăţie de care a beneficiat petentul a fost înlăturată de probele administrate

Hotărâre - 03.11.2021

Cerere lămurire dispozitiv. Explicitarea modalității de calcul a dobânzii legale penalizatoare, prin raportare la art. 3 din O.G. nr. 13/2011