Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 17.12.2019

Rezoluțiune contract de vânzare cumpărare imobil casă pentru vicii ascunse

Decizie - 17.12.2019

Contract de vânzare cumpărare imobil teren încheiat în timpul căsătoriei prin mandatar fără reprezentare. Promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare verbală

Decizie - 03.12.2019

Reyolutiune contract

Decizie - 07.11.2019

Adoptare tacită a unui act adiţional la un contract de credit – art. 40 alin. (3) din OUG nr. 50/2010

Decizie - 16.10.2019

Denunţarea unilaterală. Imprescriptibilitatea dreptului de denunţare unilaterală a contractului de vânzare–cumpărare cadru încheiat pe durată nedeterminată. Prescripţia dreptului de acţiune în restituirea prestaţiilor.

Decizie - 19.09.2019

Pretenţii plata lipsă folosinţă

Decizie - 10.09.2019

Contract achiziţie publică. Obligarea la plata penalităţilor de întârziere în temeiul Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesio

Decizie - 09.09.2019

Achiziţii publice. Anularea procedurii de atribuire pentru publicarea în SEAP a unui anunţ tip erată de prelungire a termenului pentru depunerea ofertelor, după împlinire termenului limită stabilit iniţial pentru depunerea acestora.

Decizie - 18.07.2019

Clauză penală – nerespectare indicatori de performanță. Clauza penală din contract trebuie aplicată în integralitate

Decizie - 02.07.2019

Numai în situaţia în care contractul se reziliază înainte de termen se poate acorda despăgubirea contractuală

Decizie - 26.06.2019

Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic pentru terenul aferent unui restaurant, dobândit de reclamantă în urma unei licitaţii, organizată anterior expirării duratei contractului de concesiune Prescriptie extinctiva

Decizie - 20.06.2019

Evacuare spaţiu comercial. Tacita relocaţiune

Decizie - 13.06.2019

Rezoluţiunea unilaterală a unui contract de vânzare-cumpărare

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Decizie - 06.06.2019

Contractele încheiate de utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă şi Orange SA intră sub incidenţa Legii nr. 193/2000

Decizie - 27.05.2019

contract de mandat. pretentii

Decizie - 16.05.2019

contract de comodat. evacuare

Decizie - 14.05.2019

Imbogăţire fără justă cauză - Excepţia autorităţii de lucru judecat

Decizie - 13.05.2019

Achiziţii publice

Decizie - 10.05.2019

Recurs. Acţiune lipsită de interes, cât timp reclamanta are deja un titlu executoriu cu privire la creanţele pretinse