Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 08.11.2019

Validare poprire respinsă pentru neîndeplinire condiții.

Sentinţă civilă - 08.11.2019

Contestație la executare. Prescripția executării silite. Suspendare executare silită.

Sentinţă civilă - 07.11.2019

Plângere contravențională. Depășirea limitei de viteză.

Sentinţă civilă - 06.11.2019

Răspundere civilă delictuală. Neîndeplinirea condiției privind existența unei fapte ilicite.

Sentinţă civilă - 06.11.2019

Hotărâre ce ține loc de act autentic de vânzare, vechiul cod civil. Acțiune în revendicare.

Sentinţă civilă - 31.05.2019

Acțiune în răspundere civilă delictuală vs. Acțiune în răspundere civilă contractuală. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Prescripția dreptului material la acțiune.

Sentinţă civilă - 31.05.2019

Plata lucrului nedatorat. Condiția plății efectuate voluntar.

Sentinţă civilă - 31.05.2019

Dovada calității de reprezentant convențional în faza executării silite. Contestație la executare.

Sentinţă civilă - 31.05.2019

Inadmisibilitate pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare.

Sentinţă civilă - 31.05.2019

Autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri față de moștenitori.

Sentinţă civilă - 10.04.2019

Ordonanță președințială. Exercitare autoritate părintească exclusivă. Suplinire acord pentru obținere pașaport minoră și pentru ieșirea din țară a acesteia

Sentinţă civilă - 09.04.2019

Încuviințare executare silită contract de credit cesionat. Lipsa dovezii de comunicare a cesiunii de creanță.

Sentinţă civilă - 09.04.2019

Încuviințare executare silită contract de credit în sistem on-line.

Sentinţă civilă - 09.04.2019

Numire curator special. Autorizare încheiere contract de vânzare cumpărare imobil.

Sentinţă civilă - 05.04.2019

Plângere contravențională. Obligația conducătorilor auto de a avea asupra sa actul de identitate

Sentinţă civilă - 03.04.2019

Acțiunea în grănițuire. Condiția existenței a două proprietăți învecinate.

Sentinţă civilă - 29.03.2019

Suspendarea provizorie a executării silite. Condiții prevăzute de lege.

Sentinţă civilă - 28.03.2019

Răspundere civilă delictuală pentru prejudicii rezultate dintr-o faptă penală. Dovada daune materiale. Criterii pentru evaluarea prejudiciilor morale.

Sentinţă civilă - 28.07.2015

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Înscriere act de adjudecare

Sentinţă civilă - 23.07.2015

Suspendarea provizorie a executării silite fiscale. Inadmisibilitate