Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 17.06.2020

Infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție provizoriu. Greșita individualizare a tratamentului sancționator

Decizie - 17.06.2020

Infracțiunea de hărțuire. Greșita evaluare a tipicității faptei

Decizie - 21.01.2020

Refuzul senatului universitar de aprobare a susţinerii de către personalul titular a activităţilor de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare. Arbitrariul şi abuzul de putere

Decizie - 11.12.2019

Acţiune în anulare A.G.A. Abuz de majoritate.

Decizie - 27.09.2019

Recurs. Creanţă fiscală. Taxa de regularizare datorată Inspectoratului de Stat în Construcţii la terminarea lucrărilor. Momentul de începere a cursului prescripţiei de 5 ani.

Decizie - 18.09.2018

Purtare abuzivă. Agent de pază

Decizie - 08.08.2018

Ordin de protectie menţinut, în parte, de către instanţa de control judiciar

Decizie - 02.03.2018

Revizuire. Motiv - încălcarea dreptului comunitar cu privire la respectarea dreptului la apărare, încălcarea dreptului de acces la actele dosarului administrativ

Decizie - 31.01.2018

Caracter abuziv clauze si nulitate clauze in contract de credit; restituire sumă

Decizie - 25.01.2018

Constatare nulitate absolută clauze abuzive in contract de credit; restituire sumă

Decizie - 11.12.2017

Clauze abuzive. Obligaţia instanţei de a verifica din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale

Decizie - 27.11.2017

Clauze abuzive. Îngheţarea cursului de schimb valutar CHF - RON pentru efectuarea plăţilor în temeiul Contractului de credit ipotecar la valoarea de la data încheierii convenţiei

Decizie - 03.11.2017

Clauze abuzive. Greşita aplicare a legii

Decizie - 03.11.2017

Clauze abuzive. Lipsa motivării hotărârii. Greşita interpretare a legii

Decizie - 23.10.2017

Apel. Abuz în serviciu. Dare și luare de mită. Fals intelectual. Omisiunea analizării probelor - încălcarea obligațiilor impuse prin art. 103 C.proc.pen.. Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016. Aplicabilitate. Fals intelectual. Licitație publică. An

Decizie - 12.10.2017

Cheltuieli de judecată datorate de pârât, dată fiind recunoaşterea pretenţiilor ulterior primului termen de judecată. Neincidenţa normelor ce reglementează abuzul de drept procesual

Decizie - 18.09.2017

2. Abuz de încredere. Reziliere unilaterală a contractului de leasing ca urmare a nerespectării obligatiilor contractuale de către societatea utilizatoare a autoturismului. Comiterea infractiunii exclusiv în modalitatea dispunerii pe nedrept de bun.

Decizie - 14.03.2017

Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă continuată. Vinovătia inculpatului sub forma intentiei directe. Recuperarea prejudiciului cauzat de inculpat. Încetarea procesului penal.

Decizie - 30.01.2017

Măsuri reparatorii la Legea nr. 10/2001, prin echivalent. Solicitare despăgubiri prin compensare cu alt imobil. Reaua credinţă şi abuzul de drept

Decizie - 22.11.2016

Decizia CCR nr. 405/15.06.2016. Încălcarea unui act administrativ normativ.