Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 09.11.2017

DREPT CIVIL. Decăderea din beneficiul termenului de plată a unei datorii

Decizie - 06.11.2017

Procedura concordatului preventiv. Suspendare executare silită. Obţinerea titlului executoriu pentru care s-a cerut urmărirea silită în cursul procedurii. Respingere amânare scadenţă creanţă.

Sentinţă civilă - 11.10.2017

deschidere procedură faliment - insolventa

Sentinţă civilă - 11.10.2017

Contestaţie împotriva notificării prevăzută de legea 77/2016.

Decizie - 02.10.2017

cerere de valoare redusă -litigii cu profesioniştii

Decizie - 21.09.2017

legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credit

Decizie - 14.09.2017

Procedura insolvenţei – deschidere procedură simplificată. Desemnarea provizorie a lichidatorului judiciar propus de creditoare. Prevalenţa solicitării creditorilor în caz de concurs cu cererea debitorului.

Sentinţă civilă - 02.08.2017

contestaţie la Lg. 77/2016

Decizie - 24.04.2017

Acordare credite în cont propriu

Sentinţă civilă - 21.02.2017

contestaţie tabel creanţe

Decizie - 20.01.2017

Contract de imprumut

Sentinţă civilă - 18.01.2017

contestaţie la tabelul preliminar - insolventa

Sentinţă civilă - 19.12.2016

Acordare dobânzi pentru ceranțe fiscale ce au făcut obiectul unei cereri de restituire

Decizie - 06.12.2016

Contract de împrumut

Decizie - 09.11.2016

Contract de cesiune de părţi sociale. Obligarea pârâţilor la restituirea unei sume de bani cu titlu de plată nedatorată. Confuzie între cauza acţiunii (causa pentendi) şi cauza cererii de chemare în judecată (causa debendi). Anulare sentinţă apelată.

Decizie - 21.09.2016

Contestatie ce vizează creanta creditoarei înscrisă în tabelul definitiv rectificat. Respingere. Neincidenta conditiilor speciale prevăzute de art. 75 din Legea nr. 85/2006.

Decizie - 14.09.2016

Acţiune în constatarea nulităţii clauzelor abuzive. Neinformarea consumatorului de către instituţia financiară creditoare asupra posibilităţii de negociere a componentelor valorii totale a creditului. Lipsa negocierii clauzelor contractuale referitoare

Sentinţă civilă - 18.07.2016

Restituire împrumut – art.2306 Cod civil

Sentinţă civilă - 09.06.2016

Constatare nuliate act juridic

Decizie - 08.06.2016

Concediere nelegală. Angajarea răspunderii patrimoniale a angajatorului. Vinovăţia pârâtei sub forma intenţiei indirecte. Acumulare restanţe la rambursarea creditului ipotecar pentru apartament ca urmare a concedierii. Acordare daune materiale şi morale.