Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 23.06.2022

Recurs. Estimarea bazei de impozitare, în situația în care nu poate determina situația fiscală corectă

Hotărâre - 22.06.2022

Infracțiunea de amenințare. Încetarea procesului penal ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale. Infracțiunea de violare a sediului profesional. Standardul probei dincolo de orice îndoială rezonabilă

Hotărâre - 22.06.2022

Anulare act administrativ. Interesul în formularea și susținerea recursului de către Unitatea Administrativ Teritorială

Hotărâre - 22.06.2022

Litigiu privind funcționarii publici (Legea nr. 188/1999)

Hotărâre - 16.06.2022

Exercitarea căilor de atac. Principiul legalității căilor de atac, principiul dublului grad de jurisdicție și principiul disponibilității. Regula inadmisibilității criticilor formulate ”omisso medio”. Caracterul extraordinar al recursului

Hotărâre - 14.06.2022

Contestație împotriva Raportului privind cauzele și împrejurările care au condus la ajungerea debitoarei în stare de insolvență. Inadmisibilitatea contestației. Controlul de legalitate exercitat de judecătorul-sindic

Hotărâre - 10.06.2022

Recurs. Cererea de radiere a domiciliului pârâților formulată de proprietarul imobilului la care aceștia și-au stabilit domiciliul

Hotărâre - 02.06.2022

Respingere cerere de sesizare a Curții Constituționale cu excepție de neconstituționalitate. Interesul procesual al rezolvării excepției de neconstituționalitate

Hotărâre - 27.05.2022

Recurs. Suspendarea procesului pentru neindicarea în mod neechivoc a temeiului de drept al cererii

Hotărâre - 27.05.2022

Recurs. Refuzul de acordare a unui aviz pozitiv poate face obiect al acțiunii în contencios administrativ

Hotărâre - 26.05.2022

Acțiune în anulare hotărâre AGA. Pretinsa nelegalitate a convocării realizată prin intermediul executorului judecătoresc, în condițiile în care actul constitutiv și legea prevăd convocarea prin scrisoare recomandată. Temeinicia apelului

Hotărâre - 25.05.2022

Anulare act administrativ – Dispoziția Primarului de încadrare personal contractual

Hotărâre - 25.05.2022

Contestație act administrativ fiscal – Decizie de impunere impozit pe profit

Hotărâre - 24.05.2022

Tâlhărie calificată. Complicitate nedovedită. Înlăturarea aplicării circumstanței agravante a comiterii faptei de trei sau mai multe persoane împreună

Hotărâre - 19.05.2022

Fixarea de către instanța de executare a sumelor definitive datorate creditorului de către debitor cu titlu de penalități de întârziere în temeiul art. 906 alin. 4 Cod procedură civilă. Inadmisibilitate recurs

Hotărâre - 13.05.2022

Comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, condiție pentru a dobândi calitatea de polițist de penitenciar verificată în etapa de înscriere a candidaților pentru concurs

Hotărâre - 13.05.2022

Recurs. Contestarea dispozițiilor din PUG prin care terenul reclamantei a fost inclus în zona de protecție a infrastructurii feroviare

Hotărâre - 12.05.2022

Cerere de revizuire a unei hotărâri judecătorești. Condiții. Principiul securității raporturilor juridice

Hotărâre - 12.05.2022

Infracțiunea de abandon de familie. Temeiul achitării. Inadmisibilitatea acţiunii civile privind obligarea inculpatei la plata pensiei de întreținere restante

Hotărâre - 12.05.2022

Evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Neîntrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii. Principiul securității raporturilor juridice. Dreptul la un proces echitabil. Respectarea principiului autorității de lucru judecat