Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Decizie - 12.12.2019

Îmbogățire fără justă cauză

Decizie - 26.09.2019

Restituire plată nedatorată - începutul curgerii termenului de prescripție pentru acțiunea în repetițiunea plății nedatorate, exercitată în urma controlului Curții de Conturi

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Decizie - 20.12.2018

Faţă de perioada pentru care s-a încheiat contractul 35 ani, nu se poate susţine că fluctuaţiile intervenite în veniturile realizate şi problemele de sănătate nu se circumscriu noţiunii de eveniment imprevizibil.

Decizie - 10.12.2018

Nulitate act - Respinge apelul

Decizie - 01.04.2018

Contestaţie la executare

Decizie - 14.02.2018

Contestaţie tabel preliminar al creanţelor debitoarei ce vizează ordinea de prioritate la care a fost înregistrată creanţa. Înscrierea creanţei în tabelul de creanţe fără a se lua în considerare clauza de preferinţă din contractul de ipotecă mobiliară.

Decizie - 31.01.2018

Caracter abuziv clauze si nulitate clauze in contract de credit; restituire sumă

Decizie - 25.01.2018

Constatare nulitate absolută clauze abuzive in contract de credit; restituire sumă

Decizie - 15.11.2017

Inadmisibilitate contestaţie formulată împotriva înscrierii creanţei în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei. Stabilirea termenului de formulare a contestaţiei de 15 zile de la data la care partea a cunoscut situaţia ce a determ. promovarea contest.

Decizie - 09.11.2017

DREPT CIVIL. Decăderea din beneficiul termenului de plată a unei datorii

Decizie - 06.11.2017

Procedura concordatului preventiv. Suspendare executare silită. Obţinerea titlului executoriu pentru care s-a cerut urmărirea silită în cursul procedurii. Respingere amânare scadenţă creanţă.

Decizie - 02.10.2017

cerere de valoare redusă -litigii cu profesioniştii

Decizie - 21.09.2017

legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credit

Decizie - 14.09.2017

Procedura insolvenţei – deschidere procedură simplificată. Desemnarea provizorie a lichidatorului judiciar propus de creditoare. Prevalenţa solicitării creditorilor în caz de concurs cu cererea debitorului.

Decizie - 24.04.2017

Acordare credite în cont propriu

Decizie - 20.01.2017

Contract de imprumut

Decizie - 06.12.2016

Contract de împrumut

Decizie - 09.11.2016

Contract de cesiune de părţi sociale. Obligarea pârâţilor la restituirea unei sume de bani cu titlu de plată nedatorată. Confuzie între cauza acţiunii (causa pentendi) şi cauza cererii de chemare în judecată (causa debendi). Anulare sentinţă apelată.