Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.06.2022

Răspundere contractuală sau plată nedatorată

Decizie - 31.03.2022

Art.117 alin.2 lit.g din Legea nr. 85/2014. Asumarea unei obligații de garanție în folosul unui partener comercial

Decizie - 28.02.2022

Contract de împrumut. Sarcina probei

Decizie - 28.10.2021

Constatare nulitate act

Decizie - 19.10.2021

Efectele hotărârii judecătoreşti

Decizie - 01.10.2021

Tribunalul apreciază că în speţă nu este îndeplinită condiţia dezechilibrului semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor

Decizie - 01.07.2021

Credite. Darea in plata

Decizie - 08.04.2021

Contestatie la executare, prescriptia executarii silite, cesiune creanta-lipsa titlu executoriu

Decizie - 28.01.2021

Recurs. Dare în plată. Impreviziune

Decizie - 26.01.2021

Contract de factoring. Notificare/acceptare cesiune. Cesiune de creanță și ipoteci mobiliare.

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Decizie - 12.12.2019

Îmbogățire fără justă cauză

Decizie - 26.09.2019

Restituire plată nedatorată - începutul curgerii termenului de prescripție pentru acțiunea în repetițiunea plății nedatorate, exercitată în urma controlului Curții de Conturi

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Decizie - 20.12.2018

Faţă de perioada pentru care s-a încheiat contractul 35 ani, nu se poate susţine că fluctuaţiile intervenite în veniturile realizate şi problemele de sănătate nu se circumscriu noţiunii de eveniment imprevizibil.

Decizie - 10.12.2018

Nulitate act - Respinge apelul

Decizie - 01.04.2018

Contestaţie la executare

Decizie - 14.02.2018

Contestaţie tabel preliminar al creanţelor debitoarei ce vizează ordinea de prioritate la care a fost înregistrată creanţa. Înscrierea creanţei în tabelul de creanţe fără a se lua în considerare clauza de preferinţă din contractul de ipotecă mobiliară.

Decizie - 31.01.2018

Caracter abuziv clauze si nulitate clauze in contract de credit; restituire sumă

Decizie - 25.01.2018

Constatare nulitate absolută clauze abuzive in contract de credit; restituire sumă