Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.02.2021

Opozabilitatea contractului de locaţiune încheiat cu un neproprietar.

Decizie - 23.02.2021

3.Valorificare venituri suplimentare la calculul drepturilor de pensie – Anexa nr. 15 din H.G. nr. 275/2011; -Legea nr. 263/2010: art. 2 lit. c) În ceea ce priveşte dispoziţiile anexei 15 din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a

Decizie - 19.02.2021

Stabilirea răspunderii solidare personale a administratorilor/asociaţilor. Reaua credință. Reprezentantul societăţii a prevăzut si urmărit rezultatul acţiunii acestuia, fiind relevata astfel intenţia directa a acestuia ca forma de vinovăţie cu care fapta

Decizie - 18.02.2021

Diferențe drepturi salariale învățământ

Decizie - 18.02.2021

Recurs. Taxa de regularizare datorată Inspectoratului de Stat în Construcţii la terminarea lucrărilor. Momentul de începere a cursului prescripţiei de 5 ani. Legitimitatea promovării acţiunii în pretenţii.

Decizie - 17.02.2021

Recurs. Limitele judecăţii la instanţa de recurs. Administrarea de probe constând în mijloace materiale de probă (planşe foto). Reinterpretarea într-un nou litigiu a forţei obligatorii a contractului în ipoteza analizării anterioare a acestuia de către in

Decizie - 10.02.2021

Modificare acuzaţie în faza de judecată. Adăugare de fapte materiale nereţinute în actul de acuzare. Achitare.

Decizie - 05.02.2021

Recalcularea salariului de bază al polițiștilor la nivelul maxim al acestor drepturi salariale acordat în cadrul instituţiei pârâte, începând cu 09.04.2015 şi pe viitor, pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitat

Decizie - 02.02.2021

Cale de atac dosar achiziții publice. Limitele judecării unei căi de atac determinate de ceea ce s-a judecat la prima instanță. Formulare împotriva aceleiași sentințe și a căii de atac a apelului și a căii de atac a recursului.

Decizie - 02.02.2021

Faliment. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului la deschiderea procedurii insolvenţei.

Decizie - 01.02.2021

Răspundere civilă delictuală. Fapta ilicită. Puterea de lucru judecat a hotărârii penale cu privire la legalitatea instituirii unui sechestru. - Codul civil – art. 1349; art. 1357.

Decizie - 27.01.2021

Faliment. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei îndreptată împotriva unei sucursale. Capacitate de folosinţă

Decizie - 26.01.2021

Contract de factoring. Notificare/acceptare cesiune. Cesiune de creanță și ipoteci mobiliare.

Decizie - 25.01.2021

Recurs. Acțiune în constatarea calității de coproprietar asupra terenurilor pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin emiterea titlului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar. Repunere în termenul de acceptare a succesiunii.

Hotărâre - 22.01.2021

Infracţiunea de tâlhărie. Absorbţia infracţiunii de distrugere

Rezoluţie - 18.01.2021

Ordonanță președințială. Suspendare provizorie executare silită

Decizie - 18.01.2021

Recurs. Sistemul de asigurări sociale de sănătate

Decizie - 13.01.2021

Recurs. Funcţionari publici. Drepturi salariale

Decizie - 12.01.2021

Motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C.pr.civ.. Momentul curgerii termenului de prescripție a dreptului material la acțiune. Instanţa civilă specializată în litigii cu profesionişti nu poate fi învestită cu constatarea în mod direct a u

Decizie - 11.01.2021

Recurs împotriva sentinţei de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în judecată ca nefiind de competenţa instanţelor române ca urmare a aplicării ficţiunii juridice a forului de necesitate. Legea aplicabilă în cazul decesului defunctului (în str